Mikorra várható II. János Pál boldoggáavatása?

 II. János PálA Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának közlése szerint még legalább egy évig tart a 2005-ben elhunyt pápa életéről és művéről szóló dokumentumok vizsgálata, az ún. positio – mondta január 12-én a lengyel rádiónak adott nyilatkozatában Daniel Ols francia domonkosrendi szerzetes, az eljárásért felelős kongregáció tagja.

 

 

Az eljárást vezető Slawomir Oder lengyel prelátus, II. János boldoggáavatási eljárásának posztulátora 2008 márciusában nyújtotta be a szükséges aktákat. Ezt követően Daniel Ols a dokumentáció kiegészítését kezdeményezte, mely – a rádióinterjú alapján – 2500 oldalt jelent. A lezárt anyagot többlépcsős eljárásban először történészek, majd teológusok és a kongregáció bíborosai és püspökei vizsgálják. Végül a kongregáció bíboros prefektusa a pápa elé tárja az ügyet. Az életszentségről való végleges döntéshozatal XVI. Benedek pápát illeti meg.

A Vatikán hivatalosan 2005 júniusában hirdette ki Rómában II. János Pál boldoggáavatási eljárásának elindítását, melyet párhuzamosan Rómában és Krakkóban folytattak. Egyes megfigyelők a kezdetben várhatóan 3–6 évig tartó folyamatról beszéltek.
Slawomir Oder májusban azt nyilatkozta, hogy II. János boldoggáavatására még 2009 tavaszán sor kerülhet. A lengyel média az egykori pápa halálának negyedik évfordulóját, 2009. április 2-át jelölte meg lehetséges időpontként. A dokumentáció még csak most lett teljes, nagyon nehéz megjósolni, mikorra várható a vizsgálat lezárása – hangsúlyozta Daniel Ols.
Az egyházjog alapján a halál utáni öt éven belül nem lehet megkezdeni a szenttéavatási eljárást. II. János Pál esetében XVI. Benedek pápa felmentést adott az ötéves várakozási idő alól. Sokak meglepetésére már hivatba lépése után néhány héttel kihirdette, hogy megkezdődhet elődje életszentségének vizsgálati eljárása.
Az újkor eddigi leggyorsabb eljárása Kalkuttai Teréz anya (1910–1997) életszentségének vizsgálata során valósult meg, akit halála után hat évvel, 2003-ban avatott boldoggá II. János Pál pápa.
Magyar Kurír