Húsz éve szentelték püspökké főpásztorunkat

ImagePontosan 20 éve, 1990. április 29-én, a Csíksomlyói Boldogságos Szűz Mária pápai kisbazilikában szentelték püspökké Őexcellenciája Főtisztelendő Msgr. Dr. Jakubinyi Györgyöt, mint Aquae Regia címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt. A felemelő szertartás fő celebránsa II. János Pál pápa képviseletében Francesco Colasuonno érsek (későbbi bíboros), az együttszentelő püspökök pedig Jakab Antal és Bálint Lajos voltak.

Azon a napon a híres Mária-kegyhely, Csíksomlyó ünnepi – azaz pápai sárga-fehér – színekbe öltözött, s a kegytemplom fennállása óta először hangzott el benne – több mint 150 000 résztvevő imádságos bekapcsolódásával – a püspökszentelési liturgia.
Jakubinyi György 1946. február 13-án született Máramarosszigeten. Teológiai tanulmányait a Megtestesült Bölcsességről elnevezett Hittudományi Főiskolán fejezte be, majd Márton Áron püspök szentelte pappá 1969. április 13-án. 1990. április 14-én nevezte ki II. János Pál pápa a gyulafehérvári egyházmegye segédpüspökévé, rövid idő múlva pedig a Romániai Örmény Katolikus Egyházmegye – közvetlenül a római Apostoli Szentszéknek alárendelt – apostoli kormányzójává. 1994. április 8-án a Szentatya kinevezte gyulafehérvári érseknek.
A húsz esztendő mindenképpen elégséges volt bizonyítani, hiszen nem volt könnyű ebben az átmeneti időszakban kormányozni egy ilyen nagy kiterjedésű főegyházmegyét. Nem irigylésre méltó küldetés és feladat a romokon új életet építeni, a felmerülő megpróbáltatásokban irányt mutatni a bizonytalankodóknak, reményt kelteni a csüggedőkben, békességre, egyetértésre és összetartásra buzdítani olykor megosztott közösségeinket, papokat és híveket egyaránt, bölcsességgel kitartó küzdelmet vívni a magyar katolikusok jogainak visszaszerzésért, s előteremteni az egyházi intézmények fenntartásához szükséges anyagiakat.
Püspöki jelmondata: „Magasztalja lelkem az én Uramat” és az a tény, hogy húsz évvel ezelőtt Csíksomlyót választotta szentelése helyéül, bizonyítják különleges Mária-tiszteletét.
Hálát adunk a Mindenható Istennek, amiért nekünk rendelte őt, tudós főpásztornak történelmünk e válságos időszakában. Püspökké szentelésének 20. jubileumán sok erőt, jó egészséget kívánunk neki!
www.szabadsag.ro