Bővebben: Száz éve született Kalkuttai Boldog Teréz anyaEz a jelmondat is lehetne Teréz anya szellemi hagyatéka. Miként a széles nagyvilágban, az általa alapított rendházakban — így a sepsiszentgyörgyi Őrkő cigánytelepen is — a Szeretet Misszionáriusai szerzetestársulat alapítójára emlékeztek tegnap délután. Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Potyó Ferenc pápai káplán, általános helynök a Teréz anya leányai szerzetesnővérek meghívására érkezett az ünnepségre, a szentmisét a sepsi-barcasági kerület papjaival közösen mutatták be.

Bővebben: Boldog Kalkuttai Teréz anya 100 éve születettSzáz éve, 1910. augusztus 27-én született az akkor még a Török Birodalomhoz tartozó Szkopjéban Boldog Kalkuttai Teréz anya Nobel-békedíjas apáca, a Szeretet Misszionáriusai rend alapítója. (Sok forrás születési dátumát augusztus 26-ára teszi, ő maga augusztus 27-ét, megkeresztelésének napját, keresztény élete kezdetét tekintette igazi születésnapjának.)

Biró Nándor Alfonzot egy éve helyezte Jakubinyi György érsek az alsócsernátoni plébániára. Néhány nappal az augusztus eleji templombúcsú előtt kerestem meg, hogy eddigi tapasztalatairól s jövőbeni terveiről kérdezzem. Megérkezésemkor épp a felújított hittanteremben pingpongozott néhány fiatallal.

Bővebben: Amit hiszünk, azt meg lehet valósítani„Nagyon szeretném, hogy az eddigi utamon tapasztalt értékeket és szépségeket is közvetíteni tudjam” – fogalmazott új megbízatásával kapcsolatban László Rezső hargitafürdői római katolikus plébános (képünkön jobbra). A csíki fiatalok körében is ismert és népszerűségnek örvendő pap egyéves brassói szolgálat után tért vissza környékünkre, ezzel együtt új feladatkört is betöltve: a gyulafehérvári főegyházmegyei ifjúsági főlelkész székelyföldi helyettesévé nevezték ki.

Bővebben: Leandro Castellani: Don BoscoAz olasz Don Bosco (Bosco Szent János) (1815–1888) a katolikus pedagógia egyik legnagyobb alakja volt, aki a nevelés legfőbb eszközének a nevelő személyiségéből sugárzó szeretetet tekintette. Pedagógiája a játék, az ima és a közösségi munka hármasán nyugszik. Leandro Castellani filmje nem csupán e nagy pedagógus életét mutatja be, de felvázolja a XIX. század Olaszországának társadalmi, történelmi hátterét is.