A szegények igazsága

ImageKeresztény egyházak és szervezetek szeptember 30-án mutatták be az általuk elkészített, a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatos dokumentumot az EU intézményeinek. A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem európai évében a dokumentum a Lisszaboni Stratégia szellemében készült javaslatokat tartalmaz. 

Az Eurodiaconia (33 keresztény szervezetet tömörítő szövetség), az Európai Karitász (48 Karitász szövetség), a Cec (Európai Egyházak Konferenciája) és a Comece (Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa) kezdeményezésére létrejött ökumenikus konferencia Brüsszelben, az Európai Parlamentben zajlott szeptember 30-án.
A konferencia fő témája: „A szolidaritás új útjai: közös elkötelezettség a szegénység és a társadalmi kirekesztettség leküzdésére”. A tanácskozás Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke vezetésével zajlik. A szervezők elmondták: az Európai Unió tíz évvel ezelőtt elkötelezte magát a szegénység leküzdésére. A friss adatok szerint napjainkban 84 millió ember él szegénységben, az európai népesség 17%-a. 2010 júniusában az Európai Tanács azt a célt tűzte maga elé, hogy 2020-ig 20 millió embert emel ki a szegénységből. A tanácskozáson felszólal Reinhard Marx monacói érsek, a Comece alelnöke, az Eurodiaconia nevében pedig Heather Roy. A tanácskozás végén a Cec ortodox képviselői és a Karitász katolikus képviselői kapnak szót.
A Zenit hírügynökség beszámolt arról, hogy már tavaly júliusban is találkoztak Brüsszelben az Európai Unió intézményei (Európai Parlament, Tanács, Bizottság) és a keresztény egyházak, szervezetek képviselői. Akkor azokról a konkrét kezdeményezésekről volt szó, amelyekkel az Európa 2020 elnevezésű stratégia (a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság kérdése, a nyomor leküzdése) szellemében lehet küzdeni a szegénység ellen. A José Manuel Barroso elnökletével zajló konferenciára akkor 14 országból érkeztek keresztény, muzulmán, zsidó, hindu, szikh vallási vezetők.
Jerzy Buzek felhívta a figyelmet: „a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem egy olyan feladat, amelyhez szükség van mindenki részvételére, világiakra és vallási képviselőkre is, helyi, nemzeti és európai szinten”. Kiemelte, hogy az egyházak alapvetően fontos szerepet töltenek be ebben a feladatban és komoly tapasztalatokkal rendelkeznek.
Erdő Péter bíboros arra emlékeztette a résztvevőket, hogy csak akkor lehet hatékonyan küzdeni a szegénységgel szemben, ha megismerjük a hátterét. Kiemelte, hogy az egyház nem csupán intézményein keresztül küzd a szegénység ellen, hanem személyes kapcsolatokon és a nevelésen keresztül is. Adrianus van Luyn rotterdami érsek, a Comece elnöke azt hangsúlyozta, hogy ha pusztán adminisztratív eszközökkel küzdünk a szegénység ellen, akkor a szegények csupán az „segítségnyújtás tárgyai”, és ezzel nem mindig érünk el sikereket. Fontos, hogy résztvevői legyenek ennek a közös harcnak. A vallási vezetők a tanácskozás végén megerősítették, hogy folyamatos küzdelmet vállalnak a társadalmi összetartás megteremtéséért, a szolidaritás növekedéséért.
Magyar Kurír