Magyar–magyar nyelvű Szent Pál levelek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Tarsadalom_szt.pal-levelei.jpgNagyon érdemes megvenni, csodálatos az 1533-as magyar nyelven olvasni Szent Pál leveleit. Sok kifejezés egyenesen szentírásmagyarázat a ma embere számára. Én többet vásároltam belőle, kiváló ajándéknak is...

Szeretettel,

Csaba t.

Magyar–magyar nyelvű Szent Pál levelek
A kárpátaljai ferencesek közreműködésével 480 év után újra megjelent az első magyar részleges bibliafordítás, amelyet 2013. június 15-én mutattak be a sajtónak – olvasható a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány honlapján. A Szent Pál leveleit tartalmazó bibliafordítást Komjáti Benedek pozsonyi kanonok készítette 1532-ben a kárpátaljai Királyházán.
Az egy évvel később Krakkóban megjelent könyvet a Hit éve alkalmából különleges reprintként adták ki magyar–magyar nyelven. A könyv bal oldalán ugyanis az eredeti kiadás olvasható, a jobb oldalán egy olvasóbarát változat látható. Minden levelet kommentár előz meg. A kiadvány hangoskönyvet is tartalmaz Komjáti Benedek ajánlásával, és részeket Szent Pál leveleiből.
Amint Bán Zsolt Jónás nagyszőlősi ferences házfőnök a könyv megjelenését beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, Komjáti Benedek a Felvidéken született, és Királyházán tevékenykedett, mecénása Perényi Gábriel özvegye, Frangepán Katalin volt, aki . A könyvet Krakkóban adták ki 1533-ban. Ekkor már Frangepán Katalin férje rég halott – elesett a mohácsi csatában. A Frangepán család birtokait a mai Horvátország területén már hosszú évek óta a törökök birtokolták, érthető lett volna tehát, ha az özvegy sérelmei megtorlására fordította volna minden figyelmét és vagyonát. Ő azonban úgy döntött, hogy nem kis anyagi áldozat árán lefordíttatta és kiadatta Szent Pál leveleit.
A 16. század nemzeti irodalmunk születésének időszaka – mutatott rá Mezey András, a könyv szerkesztője. – Az első szárnypróbálgatások egyike Komjáti Benedek műve volt. A törökök elől kétszer is menekülni kényszerülő 22 éves fiatalember az őt befogadó özv. Perényi Gáborné unszolására kezdett hozzá Szent Pál leveleinek a lefordításához. Bevezető dedikációjában a nehézségek miatti vonakodás, mentegetőzés nem csak afféle reneszánsz stíluselem: a feladat valóban szinte emberfeletti. Komjáti példaképe a nagy humanista, Rotterdami Erasmus, aki alig másfél évtizeddel korábban készítette el a maga bibliafordítását. A magyar pap az első hazai „erazmista”. A mű missziós szerepe Mezey szerint: a pusztulásból ismét talpra állva, a dicső múltból erőt merítve a magyarok nyelvi-kulturális értelemben az üdvösség útjára léphetnek
Pelczéder Katalin és Kocán Béla lektorok, akik a nyelvészeti bevezetőket is készítették, a művet a magyar nyelvtörténet kiemelkedő alkotásának tartják, ugyanis Komjáti munkája a kéziratos irodalom korszakának végét, a nyomtatott irodalom kezdetét jelenti.
A mindössze 3000 példányban készült reprint kiadásból 30 darab hangoskönyvvel együtt megvásárolható a csíksomlyói kegytemplom kegytárgyüzletében.
Ára 126 lej.