Azt akarom, hogy valamennyien a mennyországba jussatok

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_kapolnasziktusz.jpg"Azt akarom, hogy valamennyien a mennyországba jussatok"

– Szent Ferenc ezekkel a szavakkal fordult 1216. augusztus 2-án a hívekhez, akik Assisi Porciunkula kápolnájában összegyűltek. A hagyomány szerint a kápolna a Szentföldről hozott kis földre épült, ezért lett a neve „részecske”, azaz porciunkula. A ferences rend megalapítását követően III. Honorius pápa 1216-ban engedélyezte a teljes búcsút mindazok számára, akik felkeresték a kápolnát, megbánták bűneiket és szentgyónáshoz járultak. Attól kezdve minden évben augusztus másodikán megtartják Assisiben a „Bűnbocsánat ünnepét”.
A teljes búcsút a pápák később kiterjesztették minden ferences és klarissza templomra. A teljes búcsú feltétele: szentgyónás, szentáldozás, a Hiszekegy és a Miatyánk elimádkozása, valamint egy ima a Szentatya szándékára. A világegyház augusztus első vasárnapján tartja a porciunkula búcsút.
Idén mintegy 1.600 fiatal zarándokolt el Assisibe az ünnep alkalmából Olaszország és Európa számos részéből. A program szerint pénteken délután 3 órakor érkeztek meg az Angyalos Boldogasszony bazilikába.
A menet, „Cammino”, 10 napig tart, 18-32 év közötti fiatalok vesznek rajta részt. Az idei zarándoklat témája: „Aki hisz, az előre halad”. A Hit évére való tekintettel arra akarták a szervezők felhívni a figyelmet, hogy a mozgás, a helyváltoztatás vágyát minden ember magában hordozza. Világosan kell tehát látnunk a kiindulási pontot és a végcélt, valamint azt is, hogy ezt milyen úton haldva érjük el.
Augusztus 1-jén, csütörtökön este imavirrasztást tartottak a családokért a Porciunkula kápolnánál. A találkozót, amely “A család: a megbocsátás Isten gyengédsége” címet viselte, Gubbio püspöke vezette Assisi püspökének jelenlétében.
(Vatikáni Rádió)