Antal atya gondolatai!!

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Istenkeresok_IMG_5664_2.jpg„Antal atyában a Jó Isten nekünk ajándékozott 98 év szeretetet és jóságot, megmondhatatlan sok szentmisét, imádságot, felbecsülhetetlen értékű irgalmas feoldozást, vigaszt a bűnbánatnak, jó szót, szeretetet. Antal atya Isten csodálatos, szép ajándéka.” (Böjte Csaba)

 

 

Böjte Csaba testvér: „Antal atya tizenkét évvel ezelőtt megkeresett és alázattal így szólt hozzám: - Nézd fiam, aranyam, ezüstöm nincs nekem, de ahány napot Isten nekem ad, azt én mind neked adom. Tudod, nekünk nem engedték a kommunisták, hogy Isten országát építsük, de Te menj és építsd az otthonokat a gyermekeknek, én itt Szászvároson helyettesítelek!”
Fogadjátok szeretettel Antal atya gondolatait, melyeket Frigyesy Ágnes gyüjtött csokorba!
Öszínte tisztelettel, 
Csaba t.
„Bíró János Antal vagyok, ferences rendi szerzetes és pap, aki 2016-ban tartja papságának 75 éves jubileumát. 1918. szeptember 15-én születtem. Anyám zetelaki, s én az attól egy kilométerre fekvő Küküllőkeményfalva gyermekke vagyok… Fiatal diplomásként nagy reményekkel kezdtem a székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumban a pályámat… 
„16 éves koromban léptem a ferences rendbe. Annyiban szerencsés embernek érzem magam, hogy még életemben találkoztam két élő szenttel: Csíszér Elek ferences főatya társaságában két hétig voltam, Szolán atya pedig Medgyesen volt egy évig a novícius magiszterem.”
„Márton Áron püspök papi hivatásom megőrzésében a legerősebb védőbástyát jelentette. Egyedül szentelt a gyulafehérvári püspökség házi kápolnájában 1941. szeptember 20-án, ami egy szombati nap volt.”
„Engem Márton Áron püspök szentelt fel, az Ő tanítványa vagyok. Hivatásos történészek elismerik, hogy a múlt század történelmének legsúlyosabb embere volt. Mi öregek megfogadtuk és megtartottuk tanítását.”
„Tőle tanultuk, hogy mindannyian adósai vagyunk annak a népnek, amely kiizzadt magából, s ha az idők úgy hozzák, meg kell hoznunk érte bármilyen áldozatot.”
„A sok házkutatás, a meghurcoltatás, a fogház, az iskolák államosítása, a szerzetesrendek feloszlatása, a hét évre szóló deportálás, a kiutasításom Erdélyből úgy elvette a munkakedvemet, hogy könyvet, tollat alig vettem a kezembe. Még a prédikációim vázlatait is elégettem, nehogy meghurcoljanak emiatt a szekusok.”
„A rabnak, a szabadságot vesztett embernek legyen a remény és a derű a jelszava akkor is, ha erőltetett. Életünkbe be kell iktatni a derűs pillanatokat. Jelszó a kedély megőrzése mindenek felett.”
„A magyar öntudat elmélyítése érdekében tanárként, ahol lehetett, igyekeztem tanítványaimat a történelmi helyszínre elvezetni. Gyalog mentünk Szejkefürdőre a hét Székelykapun át, Orbán Balázs kopjafáját meglátogatni.” 
„Hatvan évnél több, hogy testi fogyatékos vagyok. Szent Ferenc atyánk vér nélküli stigmái a kezemen, lábujjaim egymásba csavarodva, az ujjaimon az izületek megbénulva, szinte tehetetlenül még megteszem, amire képes vagyok.”
„Fájdalmas és emlékezetes nap 1956. november 4-e. Egész éjszaka nedves szemmel a rádió mellett ültem s a saját fülemmel hallottam Nagy Imre keserves világba kiáltását: ’Segítsetek, mert az orosz tankok megtámadták Magyarországot!’ Sehonnan felelet nem érkezett…”
„Szent István az államalapításkor, népével együtt felvette a kereszténységet. Ez a kereszténység volt a védőpajzsunk a mostani időkig.”
„A székelység lelki értékei között a legelső helyet a vallásos érzület, a hit foglalja el. A mai napig féltékenyen őrzi Szent István örökségét. Nem hiába vésték kőbe a székely nép segélykiáltását a csíksomlyói hegytetőn: ’Isten, tarts meg minket őseink szent hitében!’”
„Az a szerencsés nemzet vagyunk, hogy hitünk és államiságunk egybeesik. Mind a kettő Szent István öröksége, a magyarság és a kereszténység. Mindkettő 1000 éves. Ennek köszönhetjük megmaradásunkat Európában.”
„Legnagyobb hatalom a világon az anya és gyermeke. Adjunk meg az anyáknak minden anyagi és erkölcsi támogatást, mert ha jól meggondoljuk, az emberek sorsa jórészt az ő kezükben van.”
„A szülőföld nem azé, aki meghal érte, hanem azoké, akik élnek rajta!Jaj annak a népnek, aki nem tud sírni, mert nem tud örvendeni sem, de a legnagyobb jaj azokank, akiknek vannak vértanúi és nagyjai, de elfelejti. Legyen éber a székely lelkiismeret! Ne feledje el nagy embereit!”
„A székely nép harcban harcias, békében munkás, magyarnak példátlan magyar, embernek példamutató. Jegyezzék meg, háromféle magyar van: szónokló, (azaz nagyszájú), kesergő és alkotó. A székely a harmadik csoporthoz tartozik.”
„1948-ban államosították az összes szerzetesrendet. Engem hat éves deportálás után kiutasítottak Erdélyből és 2003 őszén jöttem vissza Böjte Csaba szárnyai alá, hogy amit tudok segítsek neki és sok önzetlen munkatársának, áldozatos, karitatív munkájában.” 
„Immár 12 esztendeje, hogy a szászvárosi Szent Erzsébet gyermekotthonban élek, és mindig elfog az irigység, mikor látom, hogy mindenki jóllakva kel fel az asztaltól, mert én, míg pappá nem szenteltek, mindig éheztem.”
„2003-ban megalapítottam a Szent Antal Alapítványt a már érettségizett diákok részére, azért, hogy a nincstelenség miatt ne maradjanak ki az egyetemi szintű továbbtanulásból.”
„Én ha tudnám, hogy holnap meghalok, ma még egy gyümölcsfát ültetnék. Remény nélkül egy percet sem lehet élni.”
S végezetül: a Gyulafehérvári Főegyházmegye legidősebb papja, új könyvében Erdély szentéletű püspökének, Márton Áronnak állított emléket. A kötet címe: Íme az ember.
Összeállította: Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

„Ha az ember a gyónásban csak élményt, emberi kielégülést keres, vagy ha lelki vezetés helyett lelki fecsegést szeretne kapni, könnyen csalódhat.” (Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2021. január 18. hétfő, Piroska napja van. Holnap Sára és Márió napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Ki hiszi el ma már, hogy Isten a világot hat nap alatt teremtette?! 2/4

Haladó, humanitárius tanokat hirdet: minden ember Isten teremtménye, bármely népcsoporthoz tartozik is (hisz sokakat megbélyegeztek, alacsonyabb rendűnek tartottak), sőt még a rabszolgák is, akikkel gyakran rosszabbul bántak, mint az állatokkal.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube