Dél-erdélyi látogatóközpont!

 b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_IMG_1457.jpgTörténelmi tanösvény a térségünket felkereső diákoknak és felnőtteknek!

A Dévai ferences kolostorban és a mellette lévő, hajdan 350 főt befogadó, de fokozatosan zsugorodó gyerekotthon épületeiben szeretnénk létrehozni egy dél-erdélyi látogatóközpontot, hol a térségünket kisebb-nagyobb csoportban felkereső turisták, zarándokok ellátást, szállást kaphatnak, s ahonnan csillagtúra-szerűen Kárpát-medencének e csodálatos szegletét bebarangolhatják. Látogatóink térben és időben kószálva nem mindennapi történelmi, földrajzi ismeretekkel gazdagodhatnak. Természetesen e térség csodaszép adottságait, magashegyeink élővilágát, a gyönyörű szurdokokban rohanó hegyi patakokat, folyókat, bérceket is szeretnénk megmutatni az érdeklődőknek. E vidék télen-nyáron, minden évszakban gyönyörű, felkereshető, mi a vendégeinket nagy szeretettel várjuk.
A hozzánk látogató diákoknak, felnőtteknek egy tizenhárom napos dél-erdélyi felfedező utat javaslunk.   
1. Honfoglalás előtti korok emlékei: Érdemes megismerkedni e térség honfoglalás kora előtti történelmével, igen gazdag római, dák kori lelet látogatható a vidékünkön.A hozzánk zarándoklóknak javasoljuk Hátszeg vidékén (50 km-re található Dévától) Sarmisegetusa romjainak meglátogatását, hol egy hiteles helyszínen ismerkedhetünk a honfoglalás kora előtti évszázadok történelmével. Majd a régmúlttal foglalkozó előadás után egy kiadós földrajz óra következne, melynek keretében a Kárpátok egyik legszebb szurdokán keresztül, a Nagyvíz völgyén elindulnánk meghódítani a Retyezátot. Meglátogatnánk Európa talán legmagasabban fekvő mesterséges tavát, közvetlenül a nagy csúcsok alatt. A bátrabbaknak egy magashegyi túrát is javasolunk. A nap folyamán ismerkedni lehet a Kárpátok izgalmas, érdekes növény- és állatvilágával.
2. Honfoglalás kori emlékek: Déváról egy kiadós reggeli után indulnánk útra, hogy felfedezzük Szászváros és környéke nevezetességeit. E két dél-erdélyi város között 24 km a távolság. E vidéken több honfoglalás kori temetőt is kiástak. Nagyon szépen megmaradt az Árpád-kori algyógyi körtemplom, melyek falai elárulják, hogy épül egymásra a történelmi múlt. Ide látogatva nemcsak e térség honfoglalás kori történelmével ismerkedhetnénk meg, hanem elődeink tisztálkodási szokásaival is, ugyanis a helységben található termál gyógyvizet egészen biztos, hogy őseink is használták. Ezért is kapta a település e szép nevet: Algyógy. A történelem megváltozott, de a gyógyforrás vize Istennek hála ma is bőven táplálja a medencéket. Így a gőzölgő vízben akár egy pihentető "kúrát" is vehetnek a zarándokaink. Biztos, hogy egy kiadós fürdés után még jobban fog esni a szászvárosi Szt. Erzsébet kolostorban működő gyermekotthonunkban a finom estebéd, mely után ezen a napon is Dévára mennénk pihenni.
3. A kora középkor talán egyik legszebb látnivalója Őraljaboldogasszony temploma, mely a keresztes háborúk korából maradt ránk, csodálatos korabeli freskókkal díszítve. Érdemes ide ellátogatni és ismerkedni népünk honfoglalás kor utáni évszázadaival. E gyönyörű térségben egy rendhagyó földrajzórát is szeretnénk tartani, melynek keretén belül érdemes meglátogatni a jégkorszaknak e vidéken fennmaradt látványosságát, a Bóli-barlangot. Estebédre a petrozsényi Jézus szívéről elnevezett otthonunkba térnek be. Itt akár a csillagtúránk szokásait felrúgva kérhetünk és kaphatunk szállást. Amennyiben ezzel a lehetőséggel élnénk, akkor a következő napot is e térségben tölthetnénk, és egy magashegyi kiránduláson vehetnénk részt vagy a Paringon vagy a Retyezátban.
4. 1241-ben a tatárjárás szörnyű pusztítást végzett a térség lakói körében. Igazából az ősidők óta lakott Déva várhegyen ma is látható kővárat IV. Béla király egy újabb tatár betörés megállítása érdekében építtette. Ezen a napon meglátogatjuk a sokszor átépített, viharvert, de büszkén álló Déva várát. A magaslatra gyalog is fel lehet menni, de az idősebbek szolgálatára egy kényelmes sikló is rendelkezésre áll. A rendhagyó történelem óra után egy városlátogató, urbánus délutánt is szervezhetnek vendégeink számára a dévai gyermekotthon lakói, sok sütizéssel, fagyizással fűszerezve.
5. A zarándoklatunk következő napját szenteljük e térség legnagyobb történelmi személyiségének, Hunyadi Jánosnak. Javasoljuk, hogy vele és korával a Hunyadi-kastélyban ismerkedjünk. A történelem óra után a csodaszép vadászkastélyból indulva, akárcsak annak idején Hunyadi meg a fia, Mátyás király barangoljuk be e lankás, vadregényes vidéket. A kastélytól nem messze van egy gyönyörű, több mint 8 km hosszú tó, a Csolnakos-tó, mely engem nyáridőben mindig fürdésre csábít. A tó partján meg lehet kóstolni e térségben frissen sülő, igencsak ízletes "miccset", el lehet fogyasztani egy finom kávét vagy más harapnivalót. 
6. Az oszmán birodalom hatalmas viharfelhője térségünket többször is beborította. Népünk nagyjai sok véres ütközetet is vívtak a betolakodó török reguláris seregekkel. Az Erdélyi Vaskapunál, Zajkánynál, Marosszentimrén Hunyadi János győztes csatában kérte fel távozásra a hívatlan vendégeket. Ugyancsak e térségben található Kenyérmező, ahol Kinizsi Pál vezetésével népünk győztes csatát vívott a betörő törökökkel. Ezen a napon javasoljuk a marosszentimrei és kenyérmezei csataterek felkeresését. E vérrel áztatott történelmi "osztályteremben" fogunk ismerkedni a Mohács előtti korok eseményeivel. Kenyérmező határában a vén Maros a maga élővilágával egészen biztos nem sokat változott ama véres, de dicső naptól. Jó lenne imádkozni, csendben elmerengni az itt értünk életüket adó hősökről. A Maros  partján szedett vadvirágokkal megkoszorúzhatjuk az elesettek sírjait.
7. A mohácsi csatában elesett Lajos, a magyar király. A véres küzdelem után sajnos az országnak két királya is lett. A király özvegye, Mária Bécsbe menekül a kincstárral, a Szentkoronával, hol az ő testvérét, Ferdinándot megkoronázzák. Ugyanakkor Székesfehérváron a magyar urak Szapolyai Jánost királyukká választják. A törökök elvonulása után a hatalomért háború tör ki, melynek a váradi béke vet véget. Ez elismeri Szapolyai János királyságát. A Kárpát-medence utolsó független királya Dévától nem messze, Szászsebesen hunyt el, így javaslom, hogy ezt a történelmi időszakkal ebben a városban ismerkedjünk. Szászsebesen nemrég újították fel a Szapolyai Palotát, melyben a király elhunyt, de itt látogatható a helybeli evangélikus templom is, vidékünk egyik történelmi gyöngyszeme. Az ősi falak között ismerkedhetünk a Dél-Erdély történelmét meghatározó szász közösség múltjával. E városban működik az erdélyi ferences provincia noviciátusa egy gyönyörű ősi kolostorban. A ferences szerzetesek Dél-Erdély több száz éves múltjának folyamatos kísérői. A ma is működő kolostorban a kisebb testvérek lelkületével, szolgáló szeretetével ismerkedhetünk. 
8. A mohácsi vész Dél-Erdély sorsát is meghatározza. A történelemből tudjuk, hogy Buda eleste után megszületik az Erdélyi Fejedelemség, melynek létrejöttében nagy szerepet játszott egy pálos szerzetes, Martinuzzi György. Ezért e napon első megállónk az alvinci Martinuzzi kastélynál lenne, ahol az Erdélyi Fejedelemséget létrehozó politikus főpap erőszakos halált szenvedett. Innen a gyulafehérvári, közel ezer éves székesegyházba mennénk, ahol nem csak az ő hamvai, hanem a Hunyadi család több tagja, sok erdélyi fejedelemmel együtt várja a feltámadást. Egészen biztos, hogy Dél-Erdélyben szebb, hitelesebb történelmi "osztályterem" e térség múltjának megismeréséhez nem található, mint e székesegyház. A katedrálisban való látogatás után, melyben Márton Áron is nyugszik, bebarangolhatjuk az V. Habsburg Károly által épített várat. A székesegyház tőszomszédságában lévő gyermekvédelmi otthonunk ebédlőjében költenénk el az estebédet, mely után szállásra Dévára térnénk vissza. 
9. Az Erdélyi Fejedelemség egyik legnagyobb egyénisége, Bethlen Gábor szintén Dél-Erdély szülöttje. Kiadós reggeli után ezen a napon Marosillyére látogatnánk, ahol nemcsak a "Tündérkert" fejedelmeivel ismerkednénk, hanem egy vidám, örömteli nap keretében a dévai gyermekotthon diákjai a reneszánsz kor zenéjével, táncával és kulináris érdekességeivel is kedveskednének látogatóinknak. Az estet tábortűz mellett korabeli dalok éneklésével, ismerkedéssel tennénk emlékezetessé. Itt a nagykorúakat vidékünk leghíresebb borvidékének nedüjével, egy kis ménesi borral kínálnánk.
10. Dél-Erdély erejét, gazdagságát egészen biztos meghatározta az ásványkincsekben gazdag érchegység. A római kortól napjainkig több aranybánya is működött ebben a térségben. Sajnos ezeket a bányákat mára többnyire bezárták, de érdemes megnézni Bradon az "aranymúzeumot". Innen továbbmenve 8 km-re meglátogatjuk a hajdani aranyásók gótikus "bazilikáját", a kőrösbányai ferences kolostort és templomot. Úgy gondolom, hogy ennek a szentélynek a kövei nem csak az aranyról, de az itt élő emberek sokszor viharvert történelméről is nagyon sokat tudnak mesélni. Érdemes a Fehér-Kőrös partján egyet csavarogni, vagy akár egy forró nyári napon e hegyi folyóban megfürödni. 
11. A '48-as szabadságharc több véres csatája is Dél-Erdélyben zajlott. Közülük is kiemelkedik az 1849. február  9.-én vívott piski csata. Ezen a napon is Déváról indulunk. A Sztrigy folyót átívelő híd romjainál ismerkedünk egy rendhagyó történelem órán a Piskin és a térségben zajló szabadságharc eseményeivel. A hajdani csatateret a rajta álló csárdával, ahonnan háromszor is kiűzték a császári hadakat a honvédek, sikerült megvásárolnia a Szent László Alapítványnak. A felújítási munkálatok elkezdődtek, folynak, itt szeretnénk kialakítani a '48-as forradalom emlékparkját. Erre a napra is ajánljunk egy biológia órát. Ebéd után meg lehet látogatni a több mint 50 hektáros Piski Arborétumot, amelynek elhagyott vad részében, kint a Maros partján akár vér nélküli számháborúban meg lehetne eleveníteni '48 dicső győzelmét. 
12. Dél-Erdéllyel ismerkedve mindenképpen szót kell ejtenünk az itt élő románságról. E térség lakóinak etnikai aránya folyamatosan változik. Biztos, hogy a magyarok, románok, szászok együttélése nem volt viharmentes. Sok szép pozitív és sajnos szomorú, véres esemény is történt a múltban. A itt élő románság történetét dióhéjban, a vendégeinknek az általam is szentnek tartott Arsena Bocakolostorában, az ő sírja mellett szeretném ismertetni. Ez a prófétai, látnoki képességekkel megáldott ortodox szerzetes sokat szenvedett hitéért a kommunizmus alatt, tanításával nemcsak életében, hanem halálában is sokakat vigasztal, oktat, bátorít. Így nem csoda, hogy a diktatúra alatt üldözött szerzetes sírja a dél-erdélyi románság egyik legnagyobb zarándokhelye. Úgy gondolom, hogy egy népnek nem csak a múltjával, hanem a lelkületével is meg kell ismerkedjünk ahhoz, hogy tisztelni, szeretni tudjuk őket. Ez az ortodox szentély nagyon alkalmas arra, hogy Európa talán legbuzgóbb istenfélő népét, a románságot megismerjük, megértsük és megszeressük. Ezen a napon is érdemes e gyönyörű, vadregényes tájban egy rendhagyó biológia órát tartani. 
13. Az I. világháború után Erdélyt Romániához csatolták. Az imperiumváltás után népünk sokat szenvedett és azóta is sorvad. E korszak számunkra legnagyobb személyisége Márton Áron, aki bár nem itt született, mégis a dél-erdélyiekkel való sorsközösség vállalásával örökre szívünkbe írta a nevét. Az ő ideje alatt, hathatós támogatásával épült a Déva-telepi Szent Antal tiszteletére szentelt katolikus templom. Itt a templom környékén élnek Vajdahunyad, Csernakeresztúr, Sztrigyszentgyörgy mellett az ide telepített bukovinai székelyek, jelenleg e térség magyarságának legösszetartóbb, önszervező rétege. Javaslom, hogy e korszakot, és Márton Áron tevékenységét jobban megismerjük, keressük fel e templom és az itt élő közösséget. Sok személyes történetből áll össze az itt élő magyar közösség hiteles történelme. Délután Csernakeresztúrra látogatnánk, ahol a bukovinai székely testvéreink nagyon szép emlékházat rendeztek be. Itt akár egy hagyományos disznótoros vacsorát is lehet rendelni, finom kolbásszal, nemes borokkal, a helybeli néptáncegyüttes örömteli előadásával, mely - miért ne, hisz búcsúzunk - egy vidám táncházba torkollhat. 
A dévai látogatóközpontot felkereső turistáknak, zarándokoknak azt javasolnám, hogy Arad felé jövet álljanak meg az aradi vértanúk emlékhelyén. Déváról távozva Torockón keresztül - ahol akár ebédet is kaphatnak a Székelykő tövében lévő, Kis Szent Terézről elnevezett gyermekvédelmi központunk ebédlőjében - térhetnek haza.
Természetesen a fenti programot úgy kell tekinteni, mint egy étlapot. Azt is el tudom képzelni, hogy valakik az egész programot vállalják, de azt is, hogy valaki minden évben három, négy, vagy hat állomást bevállalva ismerkedik e térség múltjával, természeti adottságaival, az itt élő emberekkel, népekkel. Tudatában vagyunk annak, hogy kétezer év történelmét, e hatalmas terület földrajzi és más jellegű értékeit nem lehet a teljesség igényével egy ilyen rövid összefoglalásba tömöríteni. Egy jókedvű, vidám, gyerekek, diákok számára is fogyasztható dél-erdélyi ismertető anyagot próbáltunk összeállítani, amelyet, ha igény van rá, el lehet mélyíteni, tovább lehet bontani.
A pandémiás remete korszaknak vége van, kezdődjön egy barangolásos zarándok időszak az életünkben!
A részleteket egyeztetni lehet Palkó Cecíliával:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sok szeretettel várunk, 
Csaba t.
Kép: Gyerekeinkkel az algyógyi vízesésnél.