Isten Szolgája Esterházy János

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_289244776_2464755093666340_2436659102861166490_n.jpgGróf galántai Esterházy János (Nyitraújlak, 1901. március 14. – Mírov, Csehszlovákia, 1957. március 8.) Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártír politikusa tiszteletére emlék táblát avattunk Bátorkeszin!!

Istennek legyen hála, 

Csaba t.
1901. március 14-én született Nyitraújlakon az Esterházy család grófi ágában. A magyar nemzeti kisebbség védelmében és jogainak képviselőjeként az 1920-as évek közepén kezdett el politizálni az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása után, 1918 novemberében Csehszlovákia részévé vált felvidéki területeken.
Esterházy János
Az Országos Keresztény Szocialista Párt elnökeként a csehszlovák parlament tagja lett. Kapcsolatai és családi összeköttetései segítségével – apai ágon a magyar Esterházy, anyai ágon egy lengyel arisztokrata család leszármazottja volt – a második világháború idején segítette a Szlovákián át Magyarországra, majd Magyarországon és Románián keresztül nyugatra menekülő lengyel menekülteket. Az üldözött lengyeleknek nyújtott bátor felebaráti segítségéért Lengyelország államelnöke, Lech Kaczyński 2009-ben posztumusz Polonia Restituta Érdemrenddel tüntette ki.
A háború idején Esterházy János folyamatos segítséget nyújtott a szlovák és a zsidó üldözötteknek is. 1942-ben a zsidóság deportálása ellen szavazott a szlovák parlamentben. A háború után a szovjet titkosszolgálat szibériai kényszermunkára ítélte. Három év múlva hazaengedték, de csak ezért, mert időközben a csehszlovák kormány a németekkel való együttműködés koholt vádjával halálra ítélte. A közvélemény nyomására végül az ítéletet életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták. Esterházy János az embertelen körülmények és bánásmód miatt a mirovi börtönben hunyt el 1957-ben. Testét egy közös sírban temették el. Földi maradványait halála után hatvan évvel találták meg, és 2017. szeptember 16-án az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában helyezték örök nyugalomra.
2018 júliusában a területileg illetékes csehországi Olomouc érseke lemondott a boldoggá- és szenttéavatási eljárásával kapcsolatos hatásköréről, így a Krakkói Főegyházmegye folytathatja le az egyházmegyei vizsgálatot, mely jelenleg is folyamatban van. A Szentek Ügyeinek Kongregációja jóváhagyta az eljárás lengyelországi elindítását, bátran kérhetjük ezért Isten vértanúsorsú Szolgája égi közbenjárását.
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása:
Szentszéki eljárás
Imádkozzunk boldoggá avatásáért!                                        
Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.
Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.
Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.
Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy [...], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Az imameghallgatások kegyelmét az alábbi címre kérjük eljuttatni:
KURIA METROPOLITALNA

ul. Franciszkańska 3,

31-004 Kraków