Szeptember 16-án a dévai nagy harang másképp szólt

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_379394136_327537166405720_5092553939592950160_n.jpgHálaadással álltunk Istenünk elé és áldását kértük az új iskolai tanévre!

Hálát adunk, hogy ezelőtt 30 évvel egy hetes nyári tábornak indult... és még ma is tart a Szent Ferenc Alapítvány tábora. Hálát adtunk az alapitvány munkatársaiért, támogatóiért, városunkért, különösen is egyházközségünk híveiért, hálát adtunk, hogy Nagytiszteletű dr. professzor Kásler Miklós úr két unokájával és munkatársaival eljött hozzánk. Hálatelt szívvel köszöntük meg a hozzánk való fordulást, mindent, amit értünk tett, tettek! Isten áldja Önt, Isten áldja nemzetünket! Hálatelt szívvel köszöntük meg magyarország kolozsvári konzulátus képviseletében jelenlévő dr. Simon Előd konzul urnak is, hogy velünk ünnepelt.
Ezt a hatalmas világmindenséet I szeretete tartja össze. Ezt a porszemnyi földet I szeretete alkotta és tartja ma is életben. Minden amit a világban ámulva látunk, I szeretetének a műve. Ő teremtett meg valamennyiünket és viseli gondunkat. Ha mindezt igyekszem meglátni és tudatosítani magamban, akkor szeretet ébred szívemben és ez a szeretet hálálkodni kezd I-nek, dicsérő imádságban a sok jóért. A hála ugyanakkor a lélek tartozása is. Vagyis a hála a lélek nemessége, finomsága és műveltsége. Aki hálás, az elégedett, az nem kesereg azon, ami elmúlt, ami hiányzik, hanem annak örül ami van. Ezért a hála az igazi öröm forrása. A hálás emberek nem mogorvák, nem durvák, hanem öröm és béke sugárzik róluk.
Szent Pál apostol a kolosszeiekhez írt levelében így fogalmaz:
Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
…engedjék meg, hogy személyesen Csaba testvér megszólítva idézzek
Reményik Sándor: Nagyasszonyunk című verséből
Nem voltak fiai és lányai
A hús és vér vak törvénye szerint.
De voltak fiai és lányai
A szellem szabad törvénye szerint.
Erős lelkében nemzedéket hordott
És összekapcsolt nemzedékeket,
Lelkeket ajándékozott egymásnak...
Bonaventura testvér