Böjte atya flashmobja Csíkszeredában… az elszakított magyarok érzései 2021-ben

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Csaba_testver_bcsedzes19.gifErdélyi sajtóhírek szerint Böjte Csabát, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját a csíksomlyói búcsú alkalmával beoltják a csíkszeredai kórházban. Így válik teljessé az a ma már rendezvénnyé alacsonyodott csíksomlyói búcsú, amely egykor minden támogatás és színlap, reklámfelület nélkül a magyarság közös nagy ünnepe volt… ma már a támogatók logóját kitették a reklámoldalakra, mintegy falusi „fest” hirdetését.   

 A Sátán dolgozik és munkájának eredménye bizony alaposan utolérte egykor keresztény nemzetünket is. Persze, lehet, hogy én vagyok a kelleténél jobban érzékeny a keresztény értékeket illetően, hiszen nem tudom és nem is akarom megérteni azt a módszert és azt a katolikus hozzáállást, amit most, a csíksomlyói búcsú alkalmával tanúsít mind az erdélyi ferences rend, mind az érsekség, mind a magyar diplomácia.
Olyan érzésem van, mintha valami belterjes társaság magának csinálna egy ünnepnapot, és a kisujját sem mozdítja azokért, akik valóban a nemzeti kegyhelyre, a csíksomlyói Segítő Szűz Máriához akarnának menni keresztény-keresztyénként keresztény felekezeti különbség nélkül, egy csodálatos nemzeti találkozóra.
Fennhangon hirdetjük, hogy keresztény állam vagyunk, hogy a keresztény értékeket védjük, de egyetlen lépést sem teszünk azért, hogy ez a lelkekben is megerősödjék, hogy ne távolodjon a magyar a kereszténységtől, az egyháztól, hanem az állami előírásokat szentebbnek tartják, mint a Bibliát, a legalapvetőbb hitbéli elvárásoknak, igényeknek sem óhajt eleget tenni sem az egyház, sem az állam. Sőt! A nemzetközi zsarolás érdekében a már a betegségen átesett és Magyarországon kikezelt Böjte páter is a nagy cirkusz egyik szószólójává lesz a búcsú napját. Nem Mária oltalmába ajánlja magát és a nemzetet, hanem a Pfizerébe… Nagy csinn-bumm cirkusszal beoltatja magát a csíkszeredai kórházban.
Ezt így tudom elképzelni: 
Böjte, a rózsafüzér nélküli (mert azt már régen elhagyta) franciskánus jelmezében (alatta farmernadrág) bevonul Csíksomlyóról gyalog a megyei kórházba. Előtte keresztet vivő ministráns, mellette a szenteltvíztartót kezében hordozó másik fiatal, másik oldalán a füstölőt és a tömjéntartót vivő gyermek, mögöttük a somlyói kolostor lakói karingben és stólával - kivéve a testvérek - zsolozsmát énekelve. Böjte pedig a tőle megszokott alázatoskodó fejtartással a kórház udvarán feltűri a jelmez ujját és az alatta lévő kockás ingét, és beadatja magának a Pfizert. Amikor ez megtörténik, a ferences tartományfőnök veszi a szenteltvizet, megáldja a példamutató Böjte atyát, majd tömjént tesz a füstölőbe és háromszor meglengeti Boldog Csaba testvér felé, aki sugárzó arccal, Isten nevében kér némi pénzt a bemutatóért… persze csak a gyerekek számára. E nagy flashmob után, székelyek százezrei állnak sorba e szenthez, mi több vértanúhoz illő példamutatás által feltüzelve a Pfizer oltásért. A magyarországi kormány képviselője, Potápi Árpád, aki a nemzeti egység nevében lenemzetárulózta a nem az UDMR-re szavazó székelyeket, átadja a magyar kormány pénzadományát, és a magyarországi plébániákról összegyűjtött intenciókat. Mindezt a Duna TV közvetítése mellett…
Hiszen Csíksomlyó mai üzenete, hogy mindenki oltassa be magát, mert ha nem akkor nincs Segítő Szűz Mária, nincs búcsú, nincs Erdélybe utazgatás, nincs erdélyi rokonság, nincs erdélyi barát, nincs erdélyi szilvórium és nincs erdélyi szerelem… csak igazolással… bárcával... marhalevéllel.
Van másik üzenet is: Mindent úgy intéztek 2021-ben Somlyóval kapcsolatban, mintha magyarországi zarándokok soha nem is lettek volna. Mintha a magyarországi katolikusok és protestánsok véletlenül sem jártak volna évtizedeken keresztül a nyeregbe… Tehát, nem azt mondták, hogy vagy az összmagyarság, ahogyan eddig, vagy sehogy, legfennebb egy templomi szentmisével… Nem! Ma az egymástól való eltávolítás a legfőbb cél. Ahogy megszüntették szépen lassan az ősi Mária himnuszok éneklését, úgy megszüntetik szépen lassan a nemzet együttlétének lehetőségét is, majd pedig, ezátal a pünkösdi búcsút is! Ahogy megtörtént ez Boldogasszonyban is. 
Nekünk, csonka-országiaknak idén is csak annyi jut, hogy megnézhetjük TV-n keresztül a nyeregben tartott szentmisét, és talán Böjte oltakozását. Slussz! De így, ki kíváncsi erre az egész cirkuszra, amelynek nem Mária a központja, hanem Böjte, az oltakozásra való felszólítás, az egymástól elválasztó intézkedések, és a csonka-országiak – helytelenül anyaországiak - kizárása. Pedig, mi nem abba a kétszáz-egynéhány templomba akartunk elzarándokolni, amelyek felújítására a magyar állam, a magyar zarándok adófizetők pénzéből milliárdokat juttat… mi csak Máriához igyekeztünk volna Pünkösdkor, hogy együtt lehessünk… Ám, most mi lettünk az elszakított magyarok...  
A pápalátogatás jut minderről az eszembe. Mert, mint most is, nem a nép lelke a fontos, nem Mária országának népéé a döntés, hanem a politikusoké, az önjelölt ostobáké, azoké, akik csak látszólag szolgálják a népeket, az egyházat, de minden másról és másnak szól. Az egyház és az állam szétválasztása megtörtént ugyan, de mégis újra összeolvadni látszik… és ma már nem csak az állammal, de a világkormánnyal is. Hiszen Böjte atya flashmobja nem más, mint a világkormány követelésének tejesítésére való buzdítás. 
Itt jegyezzük meg, hogy sok bíboros és főpap ellenzi a Johson és Johnson oltást, mert az, abortált magzati fehérjét tartalmaz, így erkölcsileg elfogadhatatlan, akárcsak a kannibalizmus.
Nem tudni, ezt kapja-e meg Böjte...  A molino egyszerűen, ezen az ünnepen maga az Isten-káromlás!
(És itt jegyzem meg. Nem vagyok oltásellenes, csak zsarolásellenes. Aki akar oltakozzon, de aki nem akar, azt ne kényszerítsék, ne akarják rábeszélni, és ne érje semmilyen hátrány. Ugyanis a kötelezővé tétel a legaljasabb, várható következmény lesz, aminek Böjte atya, egyházi személyként az előfutára a csíkszeredai nyilvános cirkuszával, ahelyett, hogy az Istenben való bizalomra, a Segítő Szűz Máriához való buzgalomra hívná fel a figyelmet…) 
Ajánlom Böjte Csabának innen, a csonka, és mára a csíksomlyói Segítő Szűz Máriától elszakított országból, hogy tanulja meg az alábbi imát... Mert az többet ér és sokkal többet  jelent, mint a Böjte flashmob a szeredai kórházudvaron... Igaz, pénzben kevesebbet hoz... 
"Sub tuum praesidium
confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta"
Stoffán György
www.stoffangyorgy.blogspot.com