Erősítsd meg

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_Kepmontazs24.jpgMindenható és végtelen irgalmas Atya, miként elveszett bárányok letértünk és eltévelyedtünk szent törvényed útjáról. Túlságosan követtük saját szívünk vágyait és kívánságait. Elmulasztottunk oly dolgokat, amelyeket meg kellett volna tennünk; és elkövettünk oly dolgokat, amelyeket kerülnünk kellett volna és nincs bennünk egészség. De te, oh Atyánk, könyörülj rajtunk, nyomorult bűnösökön. Kegyelmezz oh Isten nekünk, kik, íme, bevalljuk bűneinket. Erősítsd meg a bűnbánók, amint ezt az emberiségnek a mi Urunk Jézus Krisztus által megígérted, és engedd, oh végtelenül irgalmas Atya, az ö érdemeiért, hogy ezentúl istenes, jámbor és erkölcsös életet folytathassunk, a Te szent Neved dicsöségére. Amen!
Képek:
Egy szilánk Krisztus keresztjéből, mely ott található Budapest legrégebbi szentélyében, a Nagyboldogasszony templomában ....
Egy másik élő szilánk a nagyváradi gyermekeink előadásában és négy gyönyörű tulipánt Jézus testébe vert szegek emlékére.....