IMA A FÖLD MINDEN CSALÁDJÁERT

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_438097408_7525744497502198_6264936464521729987_n.jpgIsten,  akitől a mennyben és a földön minden származik, Atyánk, aki a szeretet  és az élet vagy, add, hogy a földön minden család Fiad, Jézus Krisztus  által, aki „asszonytól született” a Szentlélek közreműködésével, legyen  az isteni kegyelem forrása, az élet és a szeretet igazi szentélye a  nemzedékek számára, amelyek egymásra következnek.
Add, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családja javára.
Add,  hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük  érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.
Add,  hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek  mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, amely  családjainkat néha sújtja.
Végül kérünk, add meg a názáreti Szent  Család közbenjárása által, hogy az Egyház a föld összes nemzete között  sikerrel hajthassa végre küldetését a családban és a családokon  keresztül. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az  élet mindörökkön-örökké. 
Ámen