Bővebben: Ma is születnek szentélyek!Összefogással, szeretetből ma is születnek szentélyek!! Sajnos sok szép templom elnéptelenedik, de lám három évvel ezelőtt egy kis falu lakói, Sokorópátkán úgy döntöttek, hogy szülőföldjük szép határában egy Mária Szentélyt hoznak létre!! A kis településen évtizedek óta nincs hejbenlakó pap, de Isten Népe keresi az ő Istenét ezért Győrtől nem messze egy szép tisztáson álmukat meg is valósították!  Csíksomlyói mintára építettek egy hármashalom oltárt. Majd bizalommal meghívták a környék lakóit, hogy együtt köszöntsék a Magyarok Nagyasszonyát! Az idén rendezték harmadik alkalommal a búcsút, melyre engem is meghívtak! Döbbenten álltam a lelkes tömeg előtt, több mint ezren, gyalogos, kerékpáros zarándokok, idősek, fiatalok jól szervezve  imádkoztak, énekeltek lelkesen, örömmel jöttek Máriát köszönteni! Istennek legyen hála a most születő Sokorópátkai Mária Kegyhelyért.