6. Állomás - Bátorság lelke!

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400q.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Paduai-szent-antal/viewsize/23400q.jpg'

23400q.jpgDicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Elöljárói 1222 nyarán Forliba küldték, itt mivel senki nem készült fel egy előadás megtartására, végül a fiatal papot kérték, hogy néhány gondolattal buzdítsa a társait, elöljáróit. Teljes szerénységgel, alázattal kezdett beszélni Szent Antal, de oly nagy szeretettel és bölcsességgel, hogy a beszéd végén  elöljárói kinevezték felső Itáliának szónokává.

Elmélkedés:
Milyen lehetett az az egyszerű nap, mikor megszólított elöljáród a fazekak között és felkért, a püspök akaratából, hogy tartsd meg számukra az elmélkedést. Milyen kár, hogy gondolataidat akkor nem jegyezték fel. Mennyi alázat, szeretet, bölcsesség lehetett a szavaidban, hogy az Isten lelkétől vezérelt főpásztorod mindjárt egyházmegyéjének szónokává nevezett ki? Egy beszéd, pár gondolat, melyet te bátran kimondtál, nem csak a te életedet, hanem milyen sokunk életét változtatta meg gyökeresen. Csodálom a benned lévő határtalan bátorságot, mellyel ez alkalommal is, akárcsak életed minden pillanatában követed Krisztus Urunkat, mesteredet, ki üres kézzel, hatalom nélkül, de végtelen bizalommal, bátorsággal jött közénk Karácsony éjjelén, hogy megváltson, hogy meghívjon az ő csodás országának építésére. Csodálom bátorságodat mellyel elindulsz és a semmiből a szegény, ferences, egyszerű testvéri megbízatásból, a magad és Istened nevének megbecsülést, tiszteletet tudsz kivívni. Igen, a semmiből, vigasztaló, bátorító szavaiddal egy új, jóságra és imádságos szeretetre épülő világot teremtesz oly sok tisztelőd szívében.
Könyörögjünk:
Uram Istenem, oly sokszor szegénynek, egyszerűnek, kicsinek érezzük magunkat. Oly jó látni magunk előtt Szent Antal egyszerű személyét, ki elöljárói kérésére elindul a konyhai munka mellől, és bátran, lángoló szeretetével egy új világot teremt. Add meg nekünk Urunk ezt a bátor szeretetet és alázatot, hogy mi is megvalósítsuk szent akaratodat.
A semmiből világot teremtő Istenünkhöz így imádkozunk: Miatyánk.....