7. Állomás - Hiszünk a kimondott szó világformáló erejében!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Miképpen kezdetben most és mindörökké!

Életrajzi adatok:

Alázatos Antal testvér elindul, faluról-falura jár megváltó Mestere példájára, és szeretettel hirdeti, az életünk minden kérdésére választ adó krisztusi evangéliumot. A legelhagyatottabb, elesett emberek előtt, vagy a gőgjükben felfuvalkodott bűnösök előtt is ugyanazzal a szeretettel és jósággal beszélt Isten igéjéről. Egyik beszédét hallgatva IX. Gergely pápa, a: „Szentírás Szekrényének” nevezte Antalt.

Elmélkedés:
Karácsony éjjelén, üres kézzel, végtelen szegénységben, közénk jött Isten a szavaival, életével egy új világot, a szeretet és az élő hit világát adta nekünk. Szavai, őszinte beszéde, melyet tanítványai lejegyeztek, a Szentírás, Isten igéje, csoda, mely előtt meghajtjuk fejünket. Jézus minden korok emberének mondja: „menjetek az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot...” Szent Antal elindult és a kimondott tiszta szavai, a csodálatos prédikációi, az elmélkedései által, oly sokunkban láthatóvá tette Krisztus Urunk szép világát. Hinnünk kell a kimondott szó világformáló erejében és alázattal meg kell tanulnunk e világot kormányzó szelíd erő, – az emberi szó – jóra, szépre való felhasználását. Szívünk mélyéből, Isten akaratából jövő szép álmainkat meg kell tudjuk fogalmazni és ki kell tudnunk mondani, hogy megszülessen az eszme, a gondolat, a szó, az ige. A kimondott szó hatalom, világot formáló szerszám, pásztorbot, fegyver a barátaim között, de az élet minden területén, a családban, az oltáron, a médiában, politikában, üzletkötésekben, mindenütt szavak hangzanak el. Szavak, melyek formálnak minket és környezetünket, barátságokat, szerelmet szőnek, de világokat is pusztíthatnak el. Szent Antal világot teremtő nyelve ma is megvan, ereklye, szimbólum, mely a benned lévő gondolatok, kimondott szavak hatalmáról szól.
Könyörögjünk:
Urunk Istenünk, segíts, hogy hinni tudjak a kimondott evangélium világformáló erejében, hogy merjek nekimenni szerető szívemből fakadó szavaim erejével mindannak mi rossz, mi fájdalmat okoz nekem vagy környezetemnek. Segíts, hogy okosan érveljek, szóljak, hogy megtaláljam e világ minden egyes záróhoz a megfelelő szót, igét, mely utat nyit, reménnyel, fénnyel tölti el szívünket.
Őszinte, érthető, igaz szavakért, Krisztus Urunk szavaival így imádkozunk: Miatyánk.....