Bővebben: Advent ötödik napja: Isten és Emberszeretet!Nagy Szent Teréz, Jézus tanítása szerint nagyon bölcsen különbséget tesz az Istenszeretet és az embertársaink iránti szeretet között. „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs. - mondja Jézus Krisztus - A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,37-40)

Bővebben: Advent harmadik napja: Elvonulni a világ zajától!Teréz arra biztatja nővéreit, hogy örvendjenek a csendes, a világ zajától vissza húzódott életnek! Igen, advent az elcsendesedés, a befelé fordulás ideje! Ilyenkor a szűkebb és tágabb környezetünk gondjait - bajait, a nagyvilág sok-sok problémáját engedjük el, hagyjuk az isteni gondviselésre, és mi próbáljunk a saját életünkre összpontosítani! Ha a tökéletesség útján el akarsz indulni, fordulj el a világ lüktető zajától!

Bővebben: Advent második napja: Szent Szegénység!Nagy Szent Teréz is, akárcsak a lelki élet minden komoly mestere, az anyagi javakkal való kapcsolatunk rendezésében látja a tökéletességre vezető út első lépését! Nem hiába mondta a mi Urunk Jézus Krisztus az evangéliumi gazdag ifjúnak, hogy "menj, add el mindenedet és az árát oszd szét a szegények között", mert valóban nem lehet két úrnak szolgálni, nem lehet elindulni a tökéletesség útján, Istent keresni és ugyanakkor az anyagi javakat is gyűjteni! Aki a tökéletesség útjára akar lépni, annak a szent szegénységet kell választania! Ha egy madár szárnyát, még ha arany lánccal is de leterhelik, akkor egészen biztos, hogy nem tud felszállni, felemelkedni, az ő élete csak vánszorgás lesz a föld porában!

3. oldal / 3