Bővebben: Advent tizenötödik napja: Az ajakima és az elmélkedés!Sajnos, ma a legtöbb ember mikor az imádságról beszélünk, erre a legegyszerűbb imamódra gondol. Gyerekként ezt tanultuk, szoktuk meg, este és reggel, esetleg evés előtt, evés után elmondunk egy verset, egy fohászt. Ezek az imák kedvesek az Isten előtt, de egészen biztos, hogy a mi Urunk ennél bensőségesebb találkozót szeretne, és az is biztos, hogy mi magunk is ennél sokkal többre vágyunk!

Bővebben: Advent tizennegyedik napja: Elmélkedő ima!A sakkfigurákat felraktuk, talán már eljutottunk odáig, hogy nem zavar a világ csillogó-villogó sok csábító vágya, mohó kívánsága, de talán már a sértett hiúságunk vagy az elfojtott bosszúvágy sem űz, nem zavar sötét, bűnös utakra. Elménket így szépen megzabolázva, mint a lencse a fénysugarakat, tudatosan önvizsgálat után Teremtőnk szép arcára irányíthatjuk!

Bővebben: Advent tizenharmadik napja: Erős elhatározás!Kedves Testvéreim! Sajnos ma nem volt idő visszavonulni, csendben elmélkedést írni, ezért csak egyetlen gondolatot fűznék hozzá, Nagy Szent Teréz csodálatos írásához!
Gyerekként csodálva láttam a cirkuszban, a trapézon lógó artistát, ki pergő dobszóra készül a halálugrásra, meglökve magát, elkezd lengeni, majd elengedi magát és forogva a levegőben szál, és bátran elkapja társa kezét, s vele együtt újabb magaslatokba repül!!

Bővebben: Advent tizenkettedik napja: Jó imádkozni!Döbbenetes látni, olvasni, hogy igazából ötszáz évvel ezelőtt is mikor még nem volt internet, televízió, de még könyvek sem erőst voltak, Nagy Szent Teréznek akkor is biztatnia, bátorítania kellett az embereket, hogy imádkozzanak, a jó Istennel csendesen, szeretettel beszélgessenek! Igen, e világban vízszintes irányban képesek vagyunk körbeszaladni a földet, hatalmas fárasztó utakat megteszünk, de függőleges irányba, alázattal az ég felé sajnos olyan nehezen szánjuk magunkat rá  egyetlen lépésre is, sokszor még tekintetünket is nehéz felfelé emelni.

Bővebben: Advent tizenegyedik napja: Mindenki a maga útját járjaA tökéletesség útján járó ember nem siet, nem türelmetlenkedik, nem elégedetlenkedik, de nem is lazsál ráérősen! Megy egyszerűen,  kitartóan azon az úton, melyen őt Teremtő szent fölsége vezeti. Nagy Szent Teréz mindannyiunknak mondja: "nagyon fontos észben tartanunk, hogy az Úr nem vezet mindenkit egyazon úton s esetleg az olyan, aki saját nézete szerint nagyon alacsonyan jár, a legmagasabb úton van az Úr szemében."

Bővebben: Advent kilencedik napja: Az erények gyakorlása!Erények! Ma divatos bátran kimondani, hogy én ilyen vagyok és mindenki fogadjon el ilyennek amilyen éppen vagyok, s magunkat egy cseppet sem türtőztetve vagdalkozunk, fájdalmat, sebeket okozva éljük életünket, érvényt szerzünk sokszor önző akaratunknak és még büszkék is vagyunk "határozottságunkra"! A keresztény ember tudja, hogy élete egy szent utazás a semmiből a végtelen felé, és ahogyan a teste, az izomzata fejlődik, ugyanúgy a lelki életben is van előrehaladás és erőfeszítéssel, gyakorlással az ember sok-sok jó tulajdonságot, erényt megszerezhet!

Bővebben: Advent nyolcadik napja: Ahol a kincsed ott van a szíved is!Nagy Szent Teréz több fejezeten keresztül próbál megfürdetni, lemosni rólunk az anyagias, hírnév után lihegő, kapzsi világ szennyét, mocskát!! Teréz lelki társa Keresztelő Szent János tanítja: Egy tűzre vetett hasábfa, míg ki nem sírja magából a mocsárban magába szívott vizet, nem képes lángra lobbanni, eggyé válva a tűzzel, maga is égni!!  A mohó túltáplált, pörgő embert megüti a guta és meghal!! Az a társadalom, hol túlpörgetik a fogyasztás, a birtoklás, a hatalom vágyat óhatatlanul gyilkos háborúkban el fog pusztulni!!

Bővebben: Advent hetedik napja: Lemondás, az igazi szabadság, mely magasba repít!Nagy Szent Teréz nem aprózza el a dolgot, nekünk szegezi, hogy valóban fel akarunk-e menni a hegyre? Valóban akarunk-e találkozni teremtő Istenünkkel? Mert ha igen, akkor a kapzsi önzést, a bírvágyat, a halott dolgokhoz való ragaszkodást száműzni kell életünkből! Igazából, nem csak Nagy Szent Teréz vezeti a tökéletes lemondás kapuján keresztül a tökéletesség útján járókat, hanem a történelem során minden valamire való lelki vezető ezen az úton indítja el a tanácsért hozzá fordulókat!

Bővebben: Advent hatodik napja: Úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeretett bennünket!A tökéletesség útjára lépő ember meg kell tanulja elfogadni, tisztelni, szeretni az embertársát! Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy szeretni aztán azt mindenki tud, s hogy itt ennél a fejezetnél nem is kell megállni, mert ha valamit tudunk, az a szeretet és a szenvedés, mert ez minden embernek nagyon megy! És valóban szeretünk, s mivel nem jól szeretjük egymást, ezért aztán szenvedünk is sokszor nagyon keményen!