Szent László lelkigyakorlat - Második nap

Szent László3. Népünk szolgálata

4. Isten, Egyház

 

 

 

 

 

3. Népünk szolgálata

A történelmi részben láthatjuk, hogy Szent Lászlót népe iránti szeretete milyen sok nehéz feladatra késztette. Szent László nem megmagyarázza, hogy mit miért nem lehet megoldani, hanem alázattal, kemény kitartó munkával eléri célját, népe felemelkedését. Bár akkoriban gyalog és lóháton közlekedtek, népe védelmében a Kárpát-medence legtávolabbi zugába is kész volt elmenni, és biza nem bölcs tanácsokkal, hanem ha kellett, kemény harcot is vállalva bizonyította népe iránti szeretetét. Ha a térképre nézünk és összeszámoljuk, hogy hol itt, hol ott feltûnõ királyunk milyen hatalmas utakat tett meg a szolgáló szeretet nevében, elcsodálkozunk. Szeretnénk, ha gyerekeink nem szóval és üres beszéddel bizonygatnák, hogy élnek és szeretik népüket, nemzetüket, hanem életük munkájával, tisztességesen kivívott gyõzelmeikkel mutatnák meg Isten és embertársaik iránti élõ szeretetüket. Én nem vesztes csatákat ékes szavakkal megmagyarázó vezéreket szeretnék nevelni, hanem olyan embereket, kiknek a tettei mindennél hangosabban bizonyítják: világunkat a szeretet útján tovább teremtõ Isten él, és mûködik napjainkban is.

4. Isten, Egyház

Szent László Isten és az Egyház szövetségese. Szent László tudja, hogy egyedül képtelen lenne megbirkózni a rá háruló feladatokkal. Szövetséget köt Istennel, de nem csak a keresztség szentségében, hanem szép hosszú uralkodásának minden napján. A hagyomány nem hiába tartja keresztény lovag királynak, mert cselekedetei, szavai mély istenhitrõl, õszinte keresztény gondolkozásról vallanak. Templomokat épít, kolostorokat alapít, egyházi zsinatokat tart. Népét is Isten szeretetére, a Krisztus követésére vezeti, neveli. Gyermekeinkkel szeretnénk megértetni, hogy Szent László életmûve Istennel való személyes kapcsolatából ered. Számomra is a legértékesebb ezen a földön az élõ Istennel való személyes, õszinte barátság, ezért ha egyetlen dologra taníthatnám meg a gyermekeinket, akkor az az igaz Isten iránti szeretet lenne. Magányos, árva gyerekeim kezét szeretném Isten kezébe tenni, nálánál jobb barátot, társat nem mutathatok az életbe kilépõ gyermekeinknek. Biztos vagyok benne: Istennek vannak álmai a mai generációk számára is. Õ a mi világunkat is szeretné a szeretet útját bátran járó emberekkel szebbé, tisztábbá tenni.

Délelőt:

 

Délután:

 

 

HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI...

Ha férfi vagy, légy férfi,

S ne hitvány gyönge báb,

Mit kény és kedv szerint lök

A sors idébb-odább.

Félénk eb a sors, csak csahol;

A bátraktól szalad,

Kik szembeszállanak vele...

Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,

S ne szád hirdesse ezt,

Minden Demosthenesnél

Szebben beszél a tett.

Építs vagy ronts, mint a vihar,

S hallgass, ha mûved kész,

Mint a vihar, ha megtevé

Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,

Legyen elved, hited,

És ezt kimondd, ha mindjárt

Véreddel fizeted.

Százszorta inkább éltedet

Tagadd meg, mint magad;

Hadd vesszen el az élet, ha

A becsület marad.

Ha férfi vagy, légy férfi,

Függetlenségedet

A nagyvilág kincséért

Árúba ne ereszd.

Vesd meg, kik egy jobb falatért

Eladják magokat.

„Koldúsbot és függetlenség!”

Ez légyen jelszavad.

Ha férfi vagy, légy férfi,

Erõs, bátor, szilárd,

Akkor, hidd, hogy sem ember

Sem sors könnyen nem árt.

Légy tölgyfa, mit a fergeteg

Ki képes dönteni,

De méltóságos derekát

Meg nem görbítheti.