Pünkösdre várva!

b_300_300_16777215_00_images_stories_14_-_1-3.jpgPÜNKÖSD! Jézus Krisztus mondja: 'Ha elmegyek, Atyám új vigasztalót küld helyettem, a Szentlelket.' Olyan szép ez a bemutatkozás. A Szentírás a görög terminológiát, szakkifejezéseket vette át, ezzel a szóval nevezi meg a harmadik isteni személyt: paraklétosz. Aki a törvényszék előtt valakit vádolt, akit ma ügyésznek neveznénk, a diabolosz, ezt a szót használjuk a sátán megnevezésére. Aki védte a vádlottat, aki közbenjárt érte, aki mentegette, akit ma ügyvédnek neveznénk, ő a paraklétosz.

A Szentlélek a mi ügyvédünk, aki mellénk áll, aki mindenben segít, aki kivezet a bűnből, a bajból. A gonosz lélek az, aki el akar ítéltetni, be akar mocskolni, le akar húzni, össze akar törni. Ezek a kifejezések sokat jelentenek. Kinek ne lenne szüksége egy ilyen ügyvédre, egy mennyei segítőre, aki próbál felemelni, erővel, hittel, reménnyel eltölteni bennünket?! Nem kell félni attól, hogy a Szentlélek Úristen színe elé lépjünk. 

Nagyon jól tudom, hogy egyedül képtelen lennék naponta kétezer gyermeknek enni adni, nem tudnám megtenni a magam erejéből. Mégis úgy gondolom, hogy Isten enni akar adni ezeknek a gyerekeknek, ezért alázattal így imádkozom: 'Nézd Uram, én tudom, hogy nincs kezed, nincs lábad, de és oda szeretném adni neked a kezemet, a lábamat, hogy általam is tudj menni, szolgálni, enni adni a gyermekeknek.'
Szeretettel,
Csaba t.