Az elöljáró ne mentegetőzzön, mert ő forrás, melyből életnek kell fakadnia, és nem ócska magyarázkodásnak, hogy mért is buknak meg a vizsgákon gyermekeink, és ragad a mocsoktól a ház. Ne megmagyarázza, a rossz jegyet, hanem vezessen, győzzön, neveljen bajnokot, vagy tűnjön el örökre, és akkor éljen az új király! 

Hazaértem Dévára a székelyföldi tanévnyitókról. Nagy autóbusszal mentem, melyre minden állomáson új gyermekek, felnőttek ültek fel, szálltak le, hogy puszikat adjanak, kapjanak, hogy a régi és új házaink kacagással, megteljenek, hogy szelíd optimizmussal itt is, ott is kicsinyek iránti testvéri szeretet fakadjon.


Olyan jó látni Uram, hogy te nem engeded el az elesett ember kezét. Jóságosan lehajolsz a csüggedt, önmagát lenéző, leértékelő emberhez, barátságodba fogadod, és meghívod, hogy társad legyen, az emberek halászává teszed. Apró léptekkel elindul melletted Péter. Csetlik-botlik, de Te nem vonod meg bizalmadat tőle. Így felnő oda, hogy Jeruzsálem egyik legforgalmasabb kapujánál a kolduló nyomorékhoz így mer szólni: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!” (ApCsel 3.6)