2016. december 8. – Csütörtök, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_7723.JPGUram a mai evangélium fényénél csodálom a hírnököt, Gábor angyalt, tisztelettel felnézek rá és megpróbálom követni őt!! Gábor angyalra rábíztál egy feladatot és ő a Te általad neki adott munkát milyen szépen, eredményesen jóvégre vitte!? Három dolgot szeretnék megtanulni az angyaltól, mind a te örömhírednek szolgája!! 
1. Mindenkit szépen, tisztelettel köszönteni! Gábor angyal milyen szép szavakkal, őszinte tisztelettel köszönti Máriát, e tizenéves, az asztalra még semmit le nem tett, fiatal lányt?! Mennyit változna a világ, ha mi is egymást ilyen őszinte tisztelettel tudnánk megszólítani! Végül is, társam, ha netalán bűnös is, Isten gyermeke! Döbbenetes, azt akiért Jézus meghalt a kereszten, azt én lenézem, elítélem, csúf szavakkal illetem és utána merek Teremtőm színe elé állni?  
2. Az üzenet átadása!! Az üzenetet az angyal milyen szépen, nyugodtan kibontja, megmagyarázza! Mária nem érti a feladatot, kérdései vannak, válaszokra vár: Az angyal nem kapkod,nem idegeskedik, hanem nyugodtan, szépen mindenre kiterjedő választ ad. Gábor angyal bátorít, magyaráz, Mária kételyeit, kérdéseit megoldja, eloszlatja a homályt, a félelmet!  Milyen jó lenne, ha ennyi bölcsességgel, nyugalommal, türelemmel tudnám végezni a rámbízott üzenet megosztását a gyermekekkel, kollégáimmal.
3. Nincs fölösleges szó, locsogás! 10- 15 perces párbeszéd elég ahhoz, hogy beinduljon a világ megváltásának, csodálatos műve,  Mária, a tizenéves szűz igent mond Istennek, vállalja, hogy Jézus édesanyja legyen! Döbbenetes ez a rövid, pontos, céltudatos párbeszéd, ez nem Szent István kardja, ez nem hosszú és lapos, hanem rövid és hatékony!! Nekünk is erre kellene törekednünk, nem sok napos tanácskozásra vár a világ, hanem célratörő, világos, eredményes tanítást, építő jellegű párbeszédet!
Egészen biztos, hogy e három gondolat mellett még sok mindent tanulhatunk Isten angyalaitól, de ha Mária közbenjárásával e három szép angyali tulajdonság felragyogna az arcunkon, akkor biztos, hogy sokkal szebb, békésebb lenne a világunk!
Szeretettel, 
Csaba t.
Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt  egy  férfinak,  a  Dávid  házából  való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te  minden asszonynál!” Ennek  hallatára Mária  zavarba jött  és gondolkodóba  esett, hogy miféle köszöntés ez.  Az angyal azonban  folytatta: „Ne félj,  Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és fiút szülsz, s  Jézusnak fogod  őt nevezni!  Nagy lesz  ő: a  Magasságbeli Fiának fogják  hívni. Az  Úristen neki  adja atyjának,  Dávidnak  trónját. Uralkodni fog Jákob házán  mindörökké, és uralmának  soha nem lesz  vége!”
Mária ekkor megkérdezte az  angyalt: „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll  le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az,  ki tőled születik: Isten Fiának fogják  őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet  is gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38