2016. december 10. – Szombat

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_8187.JPGKeresztelő Szent János az Újszövetség első prófétája!! Nem a múltat siratja, hanem a holnapba néz, készíti az Úr útját, egyengeti ösvényét!! Milyen jó lenne ha kevesebbet foglalkoznánk a múlttal, és többet az előttünk álló jövővel!! Ma mindenki történész akar lenni, régi sebeket, fájdalmas sérelmeket emleget fel, pedig aki folyamatosan hátra néz, az jó nagyot fog esni!! A jövő előttünk van, a világ bátor próféták után kiállt!! Krisztus, a keresztség szentségében a  papi, a prófétai, a királyi hivatást akarja adni az Ő gyermekeinek!! Ő nem a gyász, a keserűség Istene, hanem az élet Ura!! Hagyjuk a halottainkat a holtakra és mi fogjuk keményen az eke szarvát és nyomjuk határozottan a földbe, hogy életet adó barázdát hasítson a holnapnak!! Az embert önként ne dobja be a törülközőt, küzdjön a maga és a népe életért!! A napokban a 99 éves Antal atyát saját kérésére elhoztam Kecskemétre, mert még könyvet akar írni, és kéri, keresi az orvosok segítségét a munkája folytatásához!! Csodálom az idős atyát, mert nem adja fel, jóformán nem lát, nem hall, járni sem erőst tud és mégis szeretné üzenetét megfogalmazni, elmondani a fiataloknak, mert hisz az Isten alkotta szép világunk jövőjében, a holnapban, és tudja, hogy az csak imádságból, összefogásból, és sok sok munkából fog az felépülni!
Hálás szeretettel, 
Csaba t.   
Kép: Antal atya a kórházban, új könyvének szerkezetét ismerteti a kezelő orvosával!!
Színeváltozása után  tanítványai megkérdezték  Jézust: „Miért  mondják  az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés  eljön ugyan, és helyreállít mindent,  én azonban azt  mondom nektek, hogy  Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13