2017. február 27. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_16807501_1220676708015748_7197618753922110085_n.jpg2017. február 27. – Hétfő
Nem akarok gazdag ifjú lenni, körbebástyázott, kényelmes, de steril világban élni, egy olyan világban melynek megvannak számlálva a napjai!! Uram én szeretnék a nyomodba lépni, mindent hátrahagyva követni téged, elindulni akaratodtól vezetve a csodák földjére!! Hiszem, hogy neked van elképzelésed, terved mely minden kérdésünkre választ ad, de ehhez a bejáratott biztos utakról bizalommal rá kell lépnünk a Te utadra!! Még talán néhány évig üldögélhetünk békésen a múltból ránk maradt béke gazdagságán, de tavaszi napfényben olvadó hóhoz hasonlít az amihez a szárnyalásról lemondva oly sokan visszatérnek!! 
Bízok benned Uram, mert  Te vagy az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az  időben:  Amikor Jézus  útnak  indult, odasietett  hozzá  valaki, térdre borult  előtte,  és úgy  kérdezte:  „Jó Mester!  Mit  tegyek,  hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem  jónak?
Senki sem  jó, csak  az Isten.  Ismered  a parancsokat:  Ne ölj!  Ne  törj házasságot! Ne lopj! Ne  tanúskodj hamisan! Ne  csalj! Tiszteld apádat  és anyádat!” Ekkor az így válaszolt:  „Mester, ezeket mind megtartottam  kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett  és  megkedvelte. Ezt  mondta  neki: „Valami  hiányzik  még belőled. Menj,  add el,  amid van,  oszd  szét a  szegények közt,  és  így kincsed lesz az  égben. Aztán gyere  és kövess engem!”  Ennek hallatára  ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,;Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az  Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az  Isten  országába.”  Azok  még  jobban  csodálkoztak,  és  kérdezgették egymást: „Hát  akkor ki  üdvözülhet?” Jézus  rájuk nézett,  és  folytatta:
„Embernek  lehetetlen   ez,  de   Istennek  nem.   Mert  Istennek   minden lehetséges.”
Mk 10,17-27