2017. szeptember 22. - Péntek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Csaba_testver_IMG_7988_2.JPGJézus Krisztus, a világmindenség ura, egyedül is megválthatná a világot, de milyen szép, hogy már megtestesülése előtt bekopogtat az egyszerű názáreti szűzhöz hírnöke által, és a segítségét kéri. Szent Józsefet is felkeresi, hogy bevonja a világ megváltásának nagy misztériumába. Hívja a pásztorokat angyalai által, csillagot rak az égre, hogy a napkeleti bölcsek rátaláljanak. Nyilvános működésének első napján, már meghívja a fiatal apostolok csapatát otthonába. Szeretem szemlélni ezt a találkozást, ahogy Jézus bemutatja Máriának az ő újdonsült barátait, és ahogy leülnek poharazni amíg Mária estebédet készít a fiatal "titánoknak". Olyan jó látni Jézust a galileai tengeren ahogy hívja Pétert, vagy a vámasztalnál ahogy megszólítja Mátét: "Gyertek, kövessetek és én emberek halászává teszlek titeket." Jézus nem magányos farkas, ő mindig közösségben van, minden útján vele vannak a tanítványai, apostolai, még az Olajfák hegyén is. Szép látni, hogy a keresztúton is barátokat szerez, Simon neve, Veronika kendője örökre beleég Jézus nagy családjába. A golgotai kereszten elég egy pillanat, és Jézus örök életre szóló barátságot köt a jobb latorral, kinek megígéri, hogy: "Még ma velem leszel a Paradicsomban."
A mai evangélium fényénél gondolkodjak el, hogy milyen viszonyban vagyok az én drága kollégáimmal, munkatársaimmal, mennyire becsülöm meg az ők segítségüket, hűségüket, munkájukat? Milyen jó lenne, ha Jézus példájára én is alázatosan meg tudnám mosni társaim lábát, akár egy nagypénteki fájdalom után talpra tudnánk állni és el tudnánk kéz a kézbe indulni újból, Isten országának építéséért. Ámen.
Szeretettel,
Csaba t.
Kép: Gratulálok Bajkó Évának, kedves kollégámnak, ki magas kitüntetésben részesült, a napokban átvehette  2017. év Széchenyi Társaság Díját, Budapesten!
Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.
Lk 8,1-3