2018. december 18. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_E1742.JPGA Szeretet Szövetségének a népei vagyunk!
Jézus a szeretet Istene! Az Újszövetséget a Szeretet Szövetsége hozta létre, tartja fent!! "Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 
Jn 13,34 
Az amit valakiben nem szeretsz, azt te se engedd be magadba! A társamban ha nem szeretem a gyűlöletet, a haragos indulatot, az erőszakos fellépést, akkor arra kell ügyeljek, hogy ezek az ellenszenves, sehová nem vezető vonások ne mocskolják be az én személyiségemet se! Az ellenfelemtől ha elvárom a nyugodt, higgadt érvelést, az őt foglalkoztató kérdések türelmes, bölcs megfogalmazását, akkor nekem sem szabad más útra lépni ha feléje indulok!
Meg kell értenünk, hogy a keresztény ember egyetlen egyenruhája, ami ugyanakkor munkaruha de menyegzős ruhánk is, a szeretet! Öltöztessük gondolkodásunkat, tetteinket, szavainkat őszinte jó szándékba, tiszta szeretetbe, és a csodák földjére lépünk! Értsük meg, hogy a kereszténység lényege nem az, hogy a házunk falán ott log a kereszt, vagy ha kötőszóként emlegetem a jó Isten nevét, hanem az, hogy akkor is, ott is szeretünk, ahol nagyon nehéz!
Természetesen tudom, hogy az amit Krisztus kér tőlünk az nem könnyű! Mindig mindenkit szeretni nagyon nehéz, főleg ha megértettük, hogy nem elég egy kereszténynek tűnő színdarabot előadni, nem elég úgy tenni mintha szeretnénk, hisz ez a történet nem csak róluk, de rólunk is szól! A vizsga napján a diák, a tanár egyszerre vizsgázik, az egyik tanárságból, a másik a leadott tananyagból! Az lenne jó, ha mindannyian jó jegyet kapnánk! 
Az élet gondjainak megoldása, a szeretet mindennapi gyakorlása olyan, mind a bajnokságra való felkészülés, egy verejtékes, kemény munka, melynek a célja, hogy szépen lassan felnőjünk és mi magunk is olyanok legyünk, mint a mi drága mennyei Atyánk. A szentté válás keskeny, szűk, meredek út, de ez az adventnek és az egész földi létünknek az egyetlen célja! A nehézségek, a gondok miket meg kell oldanunk súlyzók, melyeket ha becsületesen megragadunk, vállalunk, akkor a szeretet bajnokai, szentek leszünk! 
Jó utazást, a mennyek országa vár reánk, 
Csaba t. 
Kép: Nagyszalontai gyerekeinkkel megköszönjük a város lakóinak a jóságát!
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. 
Mt 1,18-24