2018. december 22. – Szombat

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_E2154.JPG"...szívem ujjong megváltó Istenemben!" Lk 1,46
A vidámság, az öröm, az ujjongás milyen gyakori vendég az én életemben? Ilyenkor Karácsonykor betér a jókedv a szívembe? 
Krisztus születése Evangélium, Örömhír, mely akárcsak Erzsébetet, bennünket is örömteli jókedvre késztet! Gondolkozzunk el, e földi lét zárt burkát, annak minden gondjával, nehézségével, végességével nem egy ködös reménység, hanem a Megváltónk közénk jötte átszakítja, kitár egy ablakot, egy hatalmas ajtót a végtelenre! Ez nagyobb hír, mintha a tudósok bejelentenék, hogy megoldották a csillagok közötti utazás kérdéseit! Igen, biztos, hogy nagy dolog a csillagközi űrben utazva meglátogatni a lakható bolygókat, de az csak e világ dimenziójában való matatás, mozgás lenne, Krisztus a természetfölötti világ felé nyitott utat születésével, fizikai testében való menybe menetelével! Ez olyan beteljesedett remény, mely legszebb álmainkat is felülmúlja, mely örömmel, fénnyel, ujjongással tölti el az életünket ha nyitott szemmel, alázattal belegondolunk!
Halhatatlan vagy! Teremtő Istenünk társa vagy, már itt ezen a földön jósággal, irgalommal építheted nem csak Istenednek a szeretet országát, hanem magad számára is! Ujjonghatunk, hisz mindannyian  hivatalosak vagyunk ahhoz a menyegzős asztalhoz, melyet a Szentháromság terít azoknak, kik szeretetben élnek ezen a földön! Mennyország, mily csodálatos fizetség azért a munkáért, amit amúgy is öröm nap mind nap végezni!? Hogy ne töltené el örömmel a szívünket az előttünk feltáruló végtelen távlat? Nincs más dolgunk, mint szeretetben élni ezen a földön, és Krisztussal ujjongva szeretettel újjászületni az örökkévalóságban!  
Ezt a gyönyörűséges utat nyitotta meg előttünk Istenünk azzal, hogy közénk jött, hogy létével, megváltó halálával szélesre tárta a mennyország ajtaját! Nem kell sokat tépelődni, gyertek kezdjünk el szeretni, induljunk el a közénk jött Krisztus által mutatott úton. Kicsik vagyunk, gyengék és gyarlók, de ujjongjunk örömünkben, mert tekintetre méltatott bennünket az Isten és nem nagy tetteket, hanem nagy, igaz, őszinte szeretetet vár el tőlünk az kitől mindent kaptunk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Tusnádi gyerekeinknek megjött az angyal...
Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért otthonába.  
Lk 1,46-56