2019. január 22. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_1802K.jpg„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért." Mt 2,23
A sok polgári, egyházi előírás, törvény között nagyon egyszerű eligazodni, ha kézbe vesszük Jézus Krisztus drága iránytűjét!! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (Mk 12,30-31) 
Érdemes elolvasni Szent Ágoston örök érvényű buzdítását is: "Igen rövid parancsot kaptál: Szeress, és tégy, amit akarsz. Ha hallgatsz, szeretetből hallgass;  ha kiáltasz, szeretetből kiálts;  ha korholsz, szeretetből korholj; ha kímélsz valakit, szeretetből kíméld; a szeretet gyökere legyen meg benned, s ebből a gyökérből csak jó fakad."
Két gyerek civakodott Déván, egymásnak feszültek, a kamaszok perzselő dühével szidták egymást! Közéjük álltam, mert láttam, hogy a két erejét próbáló kakas nemsokára egymásnak esik!! Szeretettel megöleltem mindkettőjüket és arra kértem, hogy hagyják, hogy a szeretet győzedelmeskedjen itt és most! Mindketten megöleltek, és így hárman összeölelkezve elmondtuk az Úr imáját!! A béke áldását kértem fiaimra!! 
Gyakran az "igazság" mögé bújva szeretnénk a közösségen belüli helyünket, pozíciónkat újrarendezni, vagy megszilárdítani, ezt teszik a falkában élő állatok is. A lovak a ménesben, vagy a farkasok a falkában nagyon gyakran marakodnak, harcolnak egymással és ez természetes is, mert a közösség érdeke az, hogy a legerősebb, legravaszabb, a legrátermettebb egyed vezesse "családot" az életben maradás sokszor nagyon rögös útjain!!  Bennünket embereket a szolidaritás, a közösségeinket egyben tartó szeretet tette a föld legeredményesebb élőlényévé! Ez az irgalmas jóindulat, bölcs, igazságos szeretet képes a marakodó embert civilizációkat teremtő néppé, Isten Országát építő közösségé formálni!! Ez az erő tartja össze a családokat, a komoly vállalkozásokat,  az évezredekig egyben maradó nemzeteket, népeket, ez az egyetlen rendező erő, mely Isten Országát e földre hozhatja!!
Fedezzük fel a szeretet parancsát, gyakoroljuk a csendes mindennapokban, építsük be életünkbe, gondolkodásmódunkba, váljon éltető erővé minden lélegzetvételünkben, mert így bennünk és körülöttünk minden tavaszi zsongásban élni kezd és kivirágzik!! A szeretet az a varázsvessző, mely a legtöbb gondot, bajt képes megoldani, s mely olyan világba vezeti családjainkat, népeinket, melyben Istengyermeki méltósággal, szabadon, békében élhetünk!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Az Esztelneki napközi otthont is, de minden más közösséget is a szeretet tartja egybe.
Egyszer, amikor az Úr szombaton vetések között járt, tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. Ezért a farizeusok megszólították: „Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad!” Jézus ezt felelte nekik: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? Abjatár főpap idejében bement az Isten házába, és megette a megszentelt kenyereket, és adott belőle társainak is, pedig ezeket a kenyereket csak a papoknak volt szabad megenniük.” Majd ezt mondta nekik: „A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.” 
Mk 2,23-28

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Nem abban bízom, hogy én keresem az Istent, hanem abban, hogy Isten keres engem. A kettő között lényeges különbség van. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2019. december 15. vasárnap, Valér napja van. Holnap Etelka és Aletta napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Emberfia

Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube