A keresztények egységét Isten valósítja meg

ImageXVI. Benedek pápa beszéde

 

 

 

 

 

 

 

Az ökumenikus párbeszéd nagy utat tett meg az elmúlt 50 évben, de szüksége van új lendületre, főleg Nyugaton, anélkül, hogy elfelejtenénk: a keresztények egységét Isten építi, nem pedig emberi kompromisszum eredménye – mondta a Szentatya a Keresztény Egység Elősegítése Pápai Tanácsának plenáris ülésén.

Beszédében Benedek pápa felidézte Boldog XXIII. János alakját, aki fél évszázaddal ezelőtt létrehozta a keresztény egység titkárságát, amelyet később II. János Pál alakított át pápai tanáccsá. Az elmúlt 50 évben az egyházak és egyházi közösségek jobban megismerték egymást, és sok történelmi előítéletet sikerült leküzdeniük; előbbre haladt a teológiai és karitatív párbeszéd, a közreműködés számos formája alakult, így például az élet védelme, a környezet megóvása, az igazságtalanság elleni küzdelem terén; továbbá gyümölcsöző volt a szentírás ökumenikus fordítása is – összegezte a Szentatya.
Sokan azt hiszik, hogy különösen Nyugaton lanyhult az ökumenikus összefogás. Minden bizonnyal szükség van új lendületre, mivel idáig ismeretlen kihívások jelentkeznek, mint az új antropológiai és etikai nézetek – hangsúlyozta XVI. Benedek. A pápa szólt az ortodoxokkal való párbeszéd jelentőségéről. Az ősi keleti egyházakkal évszázadok értetlensége és eltávolodása ellenére közös a katolikus egyház értékes öröksége.
Az ökumenikus tevékenység kettős mozgalom – fogalmazott a Szentatya. Meggyőződéssel és kitartóan keressük az igazságban megvalósuló egységet; ehhez szükség van a teológiai párbeszédre, az imára és a bűnbánatra. Másrészt nem feledhetjük, hogy az egységet nem mi, hanem Isten valósítja meg. Abból az egységből fakad, amely az Atya és a Fiú között áll fenn a Szentlélekkel folytatott szeretet párbeszédben. Ez azonban nem csökkentheti elkötelezettségünket. Istenre kell hagynunk azt, amit egyedül csak Ő tehet meg, ugyanakkor tovább kell kutatnunk komolyan, kitartóan és odaadóan feladatunkat annak tudatában, hogy elkötelezettségünk cselekvéssel és szenvedéssel, fáradozással és örömmel jár – hangsúlyozta a Keresztény Egység Elősegítése Pápai Tanácsának ülésén mondott beszédében XVI. Benedek pápa.
Az 50 éves jubileumot ünneplő plenáris ülésen részt vett Rowan Williams anglikán prímás, Ioannisz pergamoni metropolita, valamint Walter Kasper bíboros, a dikasztérium volt elnöke is.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír