Szent Balázs közbenjárására szabadítson meg téged az Istena torokbajtól és minden más bajtól

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_IMG_3680.jpgSzent Balázs püspök és vértanú közbenjárására 

szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól 

és minden más betegségtől: 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

Ámen.
A Balázs-áldást (balázsolás) február 3-án vagy az azt követő vasárnapon végez az egyház Szent Balázs püspök, vértanú emlékére, a betegségek elkerülése érdekében. Az orvosok védőszentjének, Szent Balázsnak az ünnepén nem csak a torokbajban, vagy más betegségben szenvedőkért imádkozunk, hanem az egészségünk megörzéséért fáradozó orvosokért is!! 
Tisztelettel, 
Csaba t. 
Könyörögjünk.
Mindenható, jóságos Istenünk!
Te puszta szavaddal, isteni igéddel teremtetted a világmindenséget.
Azt akartad, hogy Igéd, aki által mindent megalkottál, testet öltsön.
Te, a fölséges és mérhetetlen, félelmetesen dicsőséges és csodatevő Isten rendelted így.
A tebeléd vetett hitének megvallásával szent Balázs püspök és vértanú minden kínzóeszközzel bátran szembenézve elnyerte a vértanúság győzelmi koszorúját.
Egyéb kegyelmi ajándékaid mellett azzal is kitüntetted őt,
hogy a torokbajban szenvedőket meggyógyítsa.
Kérve kérünk, ne tekints bűneinkre, hanem az ő érdemeiért és könyörgésére áldd meg és szenteld meg ezt a gyertyát.
+
Áraszd rá kegyelmedet, hogy mindazok, akiknek a torkát ez a gyertya érinti, és benned hisznek, mentek maradjanak a torokbajtól és minden más bajtól. És szent Egyházadban neked hálát adva, boldogan magasztalják dicsőségedet és mindörökké áldott szent nevedet.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
Ámen.
www.kattima.hu