A Salus Populi Romani Mária-kegykép

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_MariakepSalusPopuli.jpgFerenc pápa minden apostoli utazása előtt és után is lerója kegyeletét a Salus Populi Romani (a római nép védelmezője*) Mária-kegykép előtt. Magyarországi apostoli látogatása alkalmával is így tett. A kegyképet a Santa Maria Maggiore-bazilika főhajójában őrzik, a kegykép számára V. Pál pápa által építtetett kápolna oltára felett. A kegykép a középkor óta különös tiszteletnek örvend. A rómaiak veszélyek, szerencsétlenségek elhárítása érdekében keresik fel, Mária közbenjárását kérve, így a kápolna zarándokhellyé vált.

A hívek körében nagy tiszteletnek örvendő Mária-kegyképet – amelynek korát nehéz meghatározni – a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette Máriáról. A legenda szerint:
„ A keresztre feszítés után, amikor a Szűzanya János apostol házába költözött, magával vitt néhány személyes tárgyat – köztük egy asztalt, amelyet a Megváltó Szent József műhelyében készített. Amikor jeruzsálemi jámbor szüzek rábeszélték Szent Lukácsot, hogy fessen egy portrét az Istenanyáról, ennek az asztalnak a lapját használta fel arra, hogy megörökítse Mária képmását. Szent Lukács, miközben az ecsettel és festékekkel dolgozott, figyelmesen hallgatta Jézus Anyját, aki a fia életéről beszélt, olyan tényekről, amelyeket az evangélista később evangéliumában megörökített. A legenda szerint a festmény Jeruzsálemben és környékén maradt, amíg Szent Ilona a 4. században fel nem fedezte. A festményt más szent ereklyékkel együtt Konstantinápolyba szállították, ahol fia, Nagy Konstantin császár templomot emeltetett a kép tiszteletére.”
A kép nevét onnan kapta, hogy 593-ban, I. Gergely pápa idején, a pestisjárvány alatt körmenetben hordozták végig Róma városán. Hadrián mauzóleumához érve angyalok karának éneke hangzott fel, akik a Regina coeli feltámadási himnuszt énekelték, majd megjelent az épület felett egy angyal, akit Szent Mihálynak tartottak, és aki visszatette hüvelyébe a bosszúállás kardját, amelyet addig Róma városa felett kivonva tartott. Ezzel megszűnt  a pandémia. A csodás eseményt Mária oltalmazó közbenjárásának tulajdonították, a helyszín pedig azóta Angyalvárként ismert. A kegyképet a 15. századtól kezdve a jezsuiták használták a Mária iránti tisztelet erősítésére.
Ferenc pápa hálaadása a kegykép előtt – Fotó: Vatican Media
A cédrusfa táblára festett, bizánci stílusú képen Mária kék ruhában látható, karján a gyermek Jézussal, aki egy díszes könyvet tart a kezében. A gyermek Jézus Máriára tekint, míg a Szűz tekintete kifelé, a nézőre irányul.
A képet 2018-ban restaurálták, amelynek során felszínre kerültek és élesebbé váltak az ikon színei – így Mária és a kis Jézus arcának színei, a Gyermek aranyszínű ruhájának csillogó árnyalatai és Mária ruhájának kéksége. A Salus Populi Romani ikon leghíresebb másolata a częstochowai Fekete Madonna-kegykép.
A latin salus szót különböző források különbözőképpen fordítják. Jelenthet egészséget, megmenekülést, üdvöt, üdvösséget, jólétet.
Szerző:Dr. Fedineczné Vittay Katalin
www.katolikus.ma