Mindenki, aki szeret, Istentől való

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Fopasztorok_koptferencpapa23.jpgII. Tavadrosz kopt pátriárka köszöntötte Ferenc pápát. Május 10-én, szerdán az általános kihallgatáson jelen volt és köszöntőt mondott II. Tavadrosz alexandriai pápa, kopt ortodox pátriárka, aki Ferenc pápa meghívására érkezett a Vatikánba, hogy megemlékezzenek Szent VI. Pál és III. Senuda történelmi találkozásának ötvenedik, illetve kettejük 2013-as találkozásának tizedik évfordulójáról.

Ferenc pápa örömmel köszöntötte II. Tavadroszt, és kért minden jelenlévőt: „imádkozzon Istenhez, hogy áldja meg Tavadrosz pápa római látogatását, és oltalmazza az egész Kopt Ortodox Egyházat. Ez a látogatás is vigyen közelebb bennünket ahhoz az áldott naphoz, amikor egyek leszünk Krisztusban!”
Ferenc pápa teljes beszédének fordítását lentebb olvashatják.
II. Tavadrosz pátriárka a kopt szent szinódus és az egész Kopt Ortodox Egyház nevében is jókívánságait fejezte ki Ferenc pápának, megemlékezve megválasztása tizedik évfordulójáról is. Megbecsüléssel szólt az egész világ javára végzett szolgálatáról és Krisztus áldását kérte az életére.
A pátriárka hálásan emlékezett a tíz évvel ezelőtti első találkozásukra a Szent Péter téren, amit testvéri szeretetben töltöttek együtt. Ennek jegyében tartják minden évben a kopt-katolikus barátság napját, a „Testvéri szeretet napja” mottóval. Minden évben felhívják egymást, írnak egymásnak, hogy megvalósítsák azt, amit János, a szeretett tanítvány így fogalmazott meg: „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent.” (1Jn 4,7) Ezért a szeretetet választották, még ha ez szembe is megy a világ önző szemléletével, azért, hogy Krisztus kérésére igazi keresztényekként éljenek, a világ pedig váljon emberibbé, és elhiggye, hogy az Isten szeretet.
Idén arról is megemlékeznek, hogy VI. Pál és III. Senuda ötven éve találkoztak, ami még jelentősebbé teszi az egyházaik közötti kapcsolatokat. Tavadrosz pátriárka megköszönte Ferenc pápa 2017-es egyiptomi látogatását, amely nagyon nagy áldás volt az egész ország számára. Akkor Ferenc pápa azt mondta: „Nem vagyunk egyedül ezen a lelkesítő úton, amely az élethez hasonlóan nem mindig könnyű, ám ezen keresztül az Isten arra indít, hogy haladjunk előre, a szeretet pedig sürget, hogy a mennyei Jeruzsálem élő képmásai legyünk.”
Haladjunk együtt az élet útján, szem előtt tartva, hogy az örök élet ígéretét kaptuk (vö. 1Jn 2,25). A pátriárka rámutatott: gyökereink és kultúránk különbségei ellenére egyesít bennünket a bennünk lakozó Krisztus szeretete, és apostoli atyáink és szentjeink serege vesz körül és vezet bennünket.
II. Tavadrosz megemlítette, hogy szerdán reggel érkeztek Rómába arról a földről, ahol Márk apostol prédikált és Alexandriában székesegyházat alapított, mely a világ egyik legősibb apostoli székhelye.
A kopt egyházból jöttem hozzátok, amelyet egy ősi prófécia alapított, egy prófécia, amely Izajás próféta könyvében található: »Azon a napon oltár lesz Egyiptom földjén és oszlop a határán«, később pedig a Szent Család látogatása szentelte meg ezt a földet.
Itt és innét terjedt el a keresztény szerzetesség olyan szentekkel, mint Antal, Makariosz és Pakhomiosz, akik inspirálták az alexandriai teológiai iskolát, mely világítótoronyként fénylett a történelemben.”
Végül Tavadrosz pátriárka elismeréssel szólt Rómáról, ahol Pál és Péter apostolok prédikáltak, akikre a tér oszlopai is emlékeztetnek, ahogy a Jelenések könyvében olvashatjuk: „A győztest oszloppá teszem Istenem templomában” (Jel 3,12). Arra kért mindenkit, hogy tartsanak ki hűségesen a hitben, gyengeségeik ellenére is győzzék le a világ gonoszságát és éljenek az atyáiktól megörökölt felelősségükkel.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: vatican.va
Magyar Kurír
Ferenc pápa: A kopt pápa látogatása segítse az egymással való testvéri közösség növekedését!
Május 10-én szerdán a délelőtti általános kihallgatás keretében a Szent Péter téren egybegyűlt hívők és zarándokok nem a Szentatya katekézisét hallgatták meg, hanem tanúi lehettek Ferenc pápa és II. Tavadrosz alexandriai pápa, kopt pátriárka találkozásának.
A pátriárka Ferenc pápa meghívására érkezett Rómába, hogy megemlékezzenek Szent VI. Pál és III. Senuda történelmi találkozásának ötvenedik, illetve kettejük 2013-as találkozásának tizedik évfordulójáról. Mindkettejük köszöntőbeszéde után, a kihallgatás végén közösen áldották meg a jelenlévőket.
Az alábbiakban Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közöljük.
Kedves testvéreim!
Nagy örömmel köszöntöm ma II. Tavadrosz Őszentségét, Alexandria pápáját és Szent Márk [Apostoli] Székének pátriárkáját, valamint az őt kísérő igen tisztelt küldöttséget.
Tavadrosz Őszentsége elfogadta meghívásomat, és eljött Rómába, hogy velem együtt ünnepelje meg Szent VI. Pál pápa és III. Senuda pápa 1973-as történelmi találkozójának ötvenedik évfordulóját. Ez volt az első találkozó Róma püspöke és a Kopt Ortodox Egyház pátriárkája között, melynek csúcspontja május 10-én egy emlékezetes közös krisztológiai nyilatkozat aláírása volt. Ennek az eseménynek az emlékére Tavadrosz Őszentsége tíz évvel ezelőtt, néhány hónappal az ő megválasztása és az én megválasztásom után, május 10-én látogatott meg először, és azt javasolta, hogy minden május 10-én tartsuk meg a kopt-katolikus barátság napját, melyet azóta minden évben meg is ünneplünk.
Hívjuk egymást telefonon, üdvözleteket küldünk egymásnak, jó testvérek maradunk, nem veszekedtünk!
Kedves Tavadrosz Barátom, Testvérem, köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat ezen a kettős évfordulón, és imádkozom, hogy a Szentlélek fénye világítsa be római látogatását, itteni fontos találkozásait és különösen személyes beszélgetéseinket. Őszintén köszönöm a Kopt Ortodox Egyház és a Katolikus Egyház közötti – egyre növekvő – barátságért végzett elkötelezett munkáját.
Őszentsége, kedves Püspökök és Barátaim, veletek együtt könyörgök a Mindenható Istenhez a Kopt Egyház szentjeinek és vértanúinak közbenjárására, hogy segítsen bennünket növekedni az egymással való közösségben, a hit, remény és keresztény szeretet egyetlen, szent kötelékében.
És ha már a Kopt Egyház vértanúit említettem, akik a mi vértanúink is, szeretnék megemlékezni a líbiai tengerparton megölt emberekről is, akik néhány évvel ezelőtt szenvedtek vértanúhalált.
Kérek minden jelenlévőt, imádkozzon Istenhez, hogy áldja meg Tavadrosz pápa római látogatását, és oltalmazza az egész Kopt Ortodox Egyházat.
Ez a látogatás is vigyen közelebb bennünket ahhoz az áldott naphoz, amikor egyek leszünk Krisztusban!
Köszönöm!