A Mindenható Isten a Béke Fejedelme

A Mindenható Isten a Béke Fejedelme – Antonios Naguib bíboros, alexandriai kopt katolikus pátriárka gondolatai a keresztények elleni támadásról.

Antonios Naguib bíboros, kopt katolikus pátriárka az Osservatore Romano vatikáni napilapban írt megemlékezésében fájdalmának adott hangot a keresztények ellen újévkor elkövetett merénylettel kapcsolatban, amely során több, mint 20 hívő életét vesztette és sokan megsebesültek. A bíboros csatlakozik mindazokhoz, akik határozott szavakkal elítélték ezt a rettenetes vérengzést, amelynek az a célja, hogy destabilizálja Egyiptomot és az ország polgárai között ellenségeskedést szítson. A kopt katolikus pátriárka elsősorban a Szentatya szavaira utal, emlékeztet továbbá az egyiptomi elnök, a politikai vezetés és a közméltóságok állásfoglalásaira, akik valamennyien annak a határozott szándékuknak adtak hangot, hogy meg kell állítani a keresztények elleni vérengzést. „Bizalommal fordulunk az ország élétéért felelős személyekhez és azt kérjük, hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel vessenek véget ezeknek a rettenetes eseményeknek. Kérjük a Mindenható Istent, a Béke Fejedelmét, hogy adjon békességet szeretett hazánknak, Egyiptomnak és a világ minden országának” – írja az Osservatore Romano vatikáni napilapban Antonios Naguib bíboros, az alexandriai kopt katolikusok pátriárkája.
A kopt katolikus egyház szinódusa 2006-ban választotta meg Antonios Naguib atyát Stefanos Gattas pátriárka utódává és a pápa egy évvel később hagyta jóvá a döntést. A Szentatya az utolsó, 2010. november 20-án tartott konzisztóriumon emelte bíborosi méltóságra a kopt katolikus pátriárkát. A kopt keresztények jóllehet őslakosok Egyiptomban, hiszen közel 2000 éve élnek az országban régóta kisebbségi és hátrányos helyzetben élnek a muzulmán többséggel szemben. A görög eredetű „kopt” szó maga azt jelenti, hogy „egyiptomi”.
Az alexandriai pátriárkátus segédpüspöke Botros Hanna is döbbenetét fejezte ki az újévi szertartás során elkövetett merénylet miatt. Ugyanakkor annak a nézetének adott hangot, hogy a kopt katolikus és ortodox híveknek együttesen mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a józan ész és a hit parancsolatai szerint cselekedjenek és ne engedjenek az erőszak kísértésének. Hanna püspök szavai szerint Egyiptom egész lakosságát szíven ütötte a kopt keresztények ellen elkövetett merénylet, amely valóban súlyos veszélyt jelent a kereszténység és az iszlám hívők közötti békés együttélés számára. A püspök csatlakozik Mahmúd Azab vallásügyi tanácsadó nemrég tett javaslatához, miszerint új szervezetet kellene létrehozni a két vallás közötti kapcsolatok megjavítása érdekében. Az eddigi tervek szerint ez az új szervezet, amelyet az „Egyiptomi Család Háza” nevet kapná, 7 keresztény és hét muzulmán személyiségből állna. A terv előterjesztői szerint a szervezetre két fontos feladat vár: az egyik az, hogy közvetít a két vallás között, a másik pedig a párbeszéd elmélyítése.
Botros Hanna püspök az Osservatore Romano hasábjain még elmondta, hogy az alexandriai kopt keresztények ellen elkövetett erőszakcselekmény nem az első, hanem csak a legsúlyosabb. A két vallás között már jó ideje rendkívül feszült a helyzet. A merényletekkel egymás ellen akarják uszítani a lakosságot. A püspök szerint most sokan azAl Kaida szervezetre hárítják a felelősséget, ám valójában a muzulmán társadalom különböző részlegeiben több más szervezet is szítja a keresztények elleni intoleranciát. Az országban már legalább 40 éve folyamatban van a többé-kevésbé nyilvánvaló iszlámosodás. Az iskolákban sok helyen kifejezetten olyan oktatás folyik, amely fundamentalista és intoleráns szemléletet alakít ki a diákokban. Ezért tehát már az elemi iskolában elejét kellene venni ennek a tendenciának. A kopt katolikus püspök az Osservatore Romano vatikáni napilapban kiemeli azt is, hogy Egyiptomban az erőszak megnyilvánulásának egyik fő oka a súlyos egyenlőtlenség a kevés gazdag és a sok szegény között. Gyakran az erőszakot az robbantja ki, hogy a fiatalokat kizárják a munka világából.
(ik)/Vatikáni Rádió