Gyöngyösön a ferences vértanúkért imádkoznak

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Istenkeresok_kiss-szalaz-vertanu.jpgAz 1944 és 1954 között mártíromságot szenvedett hét ferences vértanú boldoggá-avatásáért április első vasárnapján Gyékényesen megkezdett imasorozat április 28-án, Gyöngyösön, az alsóvárosi ferences templomban folytatódik.

Kiss Szalézt, a kiváló hitszónokot, sajtóapostolt és a gyöngyösi keresztény ifjúság lelkipásztorát 1946-ban e napon tartóztatták le, és még az év folyamán a szovjet hadbíróság halálra ítélte majd kivégezte. A gyöngyösi megemlékezést az esti hat órás szentmisét követően a kolostor udvarán tartják, ahol a koholt vád szerint Szaléz atya a rendszer megdöntésére gyűjtött fegyvereket rejtegette.
Az imakilenced harmadik állomása Hatvan, ott a szerzetesek elhurcolásának emléknapján, június 19-én a 9 órás szentmisén emlékeznek a szovjet lágerben elhunyt Lukács Pelbártra. A budai ferences templomban szeptember 15-én a 18 órai szentmisét szentelik a boldoggáavatás ügyének, a második világháború utolsó időszakában ugyanis itt volt plébános Kriszten Rafael, aki az üldözöttek és az éhezők gondviselője volt. Őt 1951-ben életfogytiglanra ítélték. Egy évvel később a börtönben halt meg. Az ötödik állomás szeptember 18-án 10 órakor Nagyatádon lesz, ahol Hajnal Zénó ferences gvardián sokakat bújtatott az ostrom alatt. Többek között a később a ferences rendbe lépő, majd esztergomi érseki rangra emelkedő Paskai
Lászlót és testvérét is, akik leventék voltak, az SS-be sorozás elől menekültek, és a ferences házfőnöknél húzták meg magukat a legnehezebb napokban.
A hatodik és hetedik állomások „főszereplői” Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf újvidéki vértanúk. November 4-én 18 órakor az újvidéki ferences templomban, november 27-én 13 órakor pedig a budapesti Szent István-bazilikában mondanak szentmisét a boldoggáavatásukért.
Az kilenced nyolcadik állomása december 10-én 14 órakor a soporonkőhidai börtön, ugyanis 1946-ban itt és e napon végezték ki Kiss Szalézt.
A ferences vértanúk boldoggáavatásáért meghirdetett sorozat egyik eseményének helyszíne a pasaréti ferences templom lesz, ahol letartóztatása előtt házfőnök volt Károlyi Bernát atya, a híres kínai misszionárius, aki az ostrom idején és a háború utáni időszakban kecskeméti házfőnökként az üldözöttek és a menekültek őrangyala volt. Az esemény időpontját akkor határozzák meg, amikor a boldoggáavatási per egyházmegyei szintű megindításához megérkezik a szentszéki engedély.
A boldoggáavatás hivatalosan jóváhagyott imádsága:
Erős és Igaz Istenünk! Te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
Budapest, 2011. április 27.
Szerdahelyi Csongor, Ferences Sajtóközpont