A szatmári boldoggá avatás előkészületei - Érsekségi közlemény

Scheffler János szatmári vértanú püspök boldoggá avatása

Előző körlevelünkben közöltük, hogy 2011. július 3-án Szatmárnémetiben sor kerül Scheffler János szatmári vértanú püspök boldoggá avatására. Nagy ünnepe ez a 200 éves Szatmári Római Katolikus Egyházmegyének, amelyhez 48 plébánia tartozik, közel százezer hívővel. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órától kezdődik, amelynek keretében Őszentsége XVI. Benedek pápa megbízásából S.Em.R. Angello Amato bíboros úr, a Szenttéavatási Kongregáció Prefektusa felolvassa és bemutatja a pápai dekrétumot.
A szentmise főcelebránsa Eminenciás és Főtisztelendő Erdő Péter bíboros, érsek, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora lesz.
Szeretettel hívják és várják főegyházmegyénkből is a zarándokokat. Akik részt szeretnének venni az ünnepségen, szándékukat jelentsék be a soron következő rekollekció pap-előadójának, hogy nyilvántartásba vehessük.
A Szatmári Püspökség azt kérte, hogy jelezzük a résztvevő papok számát, mert az ünnepség után szeretnék megvendégelni őket. Egyben azt is kérték, hogy az autóbusszal és kiskocsival zarándokolók számát is jelezzük, mert behajtásra és parkolásra feljogosító kitűzőt küldenek hivatalunkon keresztül.
A fentiek szem előtt tartásával arra kérjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy szándékukat a fenti elvárás szerint közöljék a rekollekció vezetőjével, illetve – legkésőbb május 30-ig – az érseki hivatallal.
Megértő és segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Gyulafehérvár 2011. május 15.,
Jó Pásztor vasárnapja
†György s.k.
érsek