Száztíz országban működnek a ferencesek

A kisebb testvérek rendjének központi lapja, a Fraternitas júniusi száma közöli a ferences közösség világstatisztikáját (2010 végi adatok). E szerint a rendnek 14247 tagja van. E szám nem tartalmazza az 582 jelöltet.

A rendtagok közül 386 novícius. Az 1413 ideiglenes fogadalmas közül 919-en készülnek a papságra, 165-en nem papi szolgálatra és 329-en még nem döntötték el, hogy papok vagy laikus testvérek lesznek-e. A 12448 örökfogadalmas közül 9714-en papok, 77-en állandó diakónusok, 466-an készülnek a papságra, 2077-en pedig laikus testvérek. A ferencesek közül hat bíboros és 108 püspök, illetve érsek. Az elmúlt évben a világ ferencesei közül 319-en hunytak el.
A rend 110 országban van jelen. Számuk a földrészek és régiók között következőképpen oszlik meg: Afrika és Közel-Kelet 1100, Latin-Amerika 3413, Észak-Amerika 1461, Ázsia és Óceánia 1301, Nyugat-Európa 4507, Kelet-Európa 2465.
Rendi egységek: 100 provincia, 7 önálló kusztódia, 7 egység pedig közvetlenül a miniszter generálistól függ.
A tartományi vezetők 14 úgynevezett konferenciába tömörülnek, és e konferenciák három uniót alkotnak. Ázsia és Óceánia uniója az FCAO, Latin-Amerika unója az UCLAF, az európai konferenciák uniója pedig az UFME.
Magyar adatok
A Magyarok Nagyasszony Ferences Provinciának 2010 végén 114 tagja volt. A 101 örökfogadalmas közül egy bíboros, egy püspök, 86 pap, egy diakónus és 12 laikus testvér.
A tíz egyszerű fogadalmas közül hatan papi szolgálatra készülnek, négyen pedig laikus testvérek szeretnének lenni. A novíciusok száma három, hasonlóan a jelöltekéhez, akik azonban nincsenek benne az összlétszámban.
Szerdahelyi Csongor
Ferences Sajtóközpont
20-775-3366