Assisi Szent Ferenc Iskolája másodszor

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Assisi-szent-ferenc-iskolaja-masodszor/viewsize/IMG_0001.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/zoom/Assisi-szent-ferenc-iskolaja-masodszor/viewsize/IMG_0001.jpg'

IMG_0001.jpg„...a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem” mottóval a ferences testvérek 2011. augusztus 11–14. között másodszor rendezték meg Assisi Szent Ferenc Iskoláját Csíksomlyón.

 

 

Fr. Pantea Tibor, fr. dr. Orbán Szabolcs, Puvak Marián és Mărtinaş Justinus ferences szerzetesek a csíksomlyói kolostorban és környékén mintegy 120, Csík, Gyergyó és Udvarhely vidékéről, valamint a Maros-mentéről érkezett négy-nyolcosztályos gyereknek szerveztek tábort, amelynek az volt az alapgondolata, hogy amint Szent Ferenc az Evangéliumból értette meg, mit kell tennie az életében, hozzá hasonlóan miként kell ma úgy olvasni a Szentírást, hogy annak alapján lehessen cselekedni a hétköznapokban.
Augusztus 11-én a tábor nyitányaként a szervezők egy bábjátékot adtak elő rendalapítójuk életéből, amely azt a mozzanatot jelenítette meg, hogy Szent Ferencet miként ihleti meg a Szentírás, és határozza el, hogy életvitele alapjául választja. A bábelőadás modellként is szolgált a tábor résztvevőinek, hogy másnap, augusztus 12-én, pénteken az Assisi szentjének életével való ismerkedés után a dramaturgia eszközeivel csoportokban maguk is megjelenítsenek egy-egy epizódot, amely arról tanúskodik, hogy Ferenc felismerte az evangéliumi igazság fontosságát, és életvitelében meg is valósította azt. A 11 csoportba osztott táborozók csak egyszerű anyagokat használhattak fel kiselőadásukhoz: fát, falevelet, követ, papírt, flakont. Mint minden nap, augusztus 13-a, szombat is közös zsolozsmával kezdődött a csíksomlyói kegytemplomban, majd Szabolcs testvér segítségével a résztvevők szövegszerűen is ismerkedtek a Szentírással, arra figyelve különösen, hogy az hogyan volt jelen Szent Ferenc életében. Az indító gondolatok után a gyerekek csoportfoglalkozás keretében felolvasták és megbeszélték az elveszett bárány történetét. A lelki gazdagodást jelentő programok fizikai felüdülést, kikapcsolódást és a közösség építését szolgáló tevékenységekkel, játékokkal egészült ki. A Kissomlyó-hegyen található Szent Antal-kápolnában tartott szentmise előtt például akadályversenyre, a szentmisét követően pedig a ferences kolostor vendégháza mögött tábortűzre került sor. Augusztus 14-én, vasárnap a csíksomlyói kegytemplomban tartott záró szentmise után volt Assisi Szent Ferenc Iskolája második évfolyamának kicsengetése: a táborozók újszövetségi Szentírást kaptak, hogy az váljék életük iránytűjévé, Taut, azaz ferences keresztet és annak leírását azzal a meghagyással, hogy váljanak Krisztus barátaivá, valamint oklevelet, hogy emlékezzenek az együtt töltött értékes időre.
Borsodi L. László ferences sajtóreferens
fotók: Kolozsvári Ferences Kolostor

{zoomcat catid=1270}