Boldoggá avatják Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt

ImageTöbb mint nyolcszáz év elteltével újra különleges jelentőségű egyházi szertartásra kerülhet sor Nagyváradon, ugyanis nagy a valószínűsége annak, hogy itt avatják boldoggá Bogdánffy Szilárd egykori nagyváradi római katolikus püspököt. 1992 márciusában Tempfli József akkori váradi megyéspüspök kérelmezte a vértanú püspök boldoggá avatását.

Bogdánffy Szilárd 1911. február 11-én született a Torontál megyei Feketetó községben, amely ma Szerbiában található. Temesváron tanult a piaristák gimnáziumában. Budapesten a Központi Papnevelő Intézet növendékeként hittudományi doktorátust szerzett. A nagyváradi egyházmegye papja lett.
Egyénisége, lelkisége, nevelési módszere, a szegényekről való gondoskodása, a betegek látogatása maradandó hatást gyakorolt tanítványaira és híveire. Védte az üldözötteket, ezért a román csendőrség sokat zaklatta. Szálka volt a nyilas hatalom szemében is, mivel zsidókat rejtett el és mentett meg a deportálástól. A Merici Szent Angéla orsolyita harmadrend alapításával a keresztény családokat kívánta erősíteni. Tevékenyen részt vett a szatmári-nagyváradi egyházmegye vezetésében. Az egyházüldözések várható fejleményeit látva Róma engedélyezte a püspökök titokban való felszentelését, így Bogdánffy Szilárdot a bukaresti nuncius 1949 februárjában szentelhette püspökké.
Elismerten nagy tudású teológiai professzor és különleges pedagógiai képességekkel megáldott hittantanár volt. Amikor a kommunista hatóságok a katolikus egyházat román nemzeti egyházzá akarták alakítani, szembefordult az erre törekvő mozgalommal. Az elsők között tartóztatták le; négy évet töltött az ország legkegyetlenebb börtöneiben és a Capul Midia-i haláltáborban, ahol sokat kínozták. A börtönben rabtársai vigasza volt, fogságban sem hanyagolta küldetését, az elesettek vigasztalását, az Evangélium hirdetését. Ellenállása miatt a hatóságok hazaárulással vádolva tizenkét évi kényszermunkára ítélték. Tüdőgyulladást kapott, de a börtönorvos nem adott neki gyógyszereket, így kezelés hiányában 1953. október 2-án a nagyenyedi börtönben meghalt. Az egyházhoz való hűségéért szenvedett. Halála vértelen vértanúság volt.
Tavaly decemberben Böcskei László nagyváradi katolikus püspök kihallgatást kért és kapott Rómában Angelo Amato érsektől, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusától, akinek támogatását kérte Bogdánffy boldogáavatásához. Ez év január 12-én ült össze a héttagú bíborosi kollégium, aminek pozitív döntését követően az ügy a Szentatya elé kerülhetett. Március 27-én XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadta Angelo Amato érseket. Az audiencián a Szentatya 16. dekrétum kihirdetését engedélyezte. Ezzel a döntéssel XVI. Benedek pápa a titokban felszentelt nagyváradi püspök, Isten Szolgája Dr. Bogdánffy Szilárd vértanúságára vonatkozó dekrétumot is jóváhagyta.
Nagyváradon 1192. február 2-án volt hasonló horderejű egyházi esemény, amikor a városalapító László királyt avatták szentté.
Szőke Mária, Reggeli Újság