Gyászhír

Bálint Lajos Érsek ÚrHúsvét vasárnap az Úr magához szólította Gyulafehérvár első megyés érsekét

Kedden, április 6-án 11 órától emlékére a székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi plébániatemplomban gyászszentmisét celebrálnak. Búcsúztatására a csíksomlyói kegytemplomban kerül sor szerdán 11 órától.
Életrajzát dr. Jakubinyi György érsek körleveléből idézzük, amelyet Bálint Lajos érsek püspökké szentelésének 25. évfordulóján tettek közzé.
Bálint Lajos érsek 1929. július 6-án született Csíkdelnén. Elemi iskoláit ugyanitt végezte, majd a csíkszeredai Segítő Mária Főgimnáziumban folytatta. Az érettségi után a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán folytatta tanulmányait. Isten Szolgája Márton Áron püspök úr letartoztatását követően a Teológián is eluralkodott a békepapi irányzat. Ezért ötévi kényszermegszakítással fejezte be tanulmányait. 1957. április 28-án szentelte pappá Isten Szolgája b.e. Márton Áron püspök úr. Segédlelkészként működött Sepsiszentgyörgyön, majd plébánosként Futásfalván, Csíkszentdomokoson és Székelyudvarhelyen, ahol egyben a kerület főesperese is volt.
1981. szeptember 29-ben szentelte püspökké dr. Jakab Antal megyéspüspök, a gyulafehérvári Székesegyházban – egy évvel a nagy püspök halála után. Márton Áron utódlási joggal kinevezett segédpüspöke, dr. Jakab Antal megyéspüspök mögött 13 év börtön és szenvedés állt. Érthető, hogy ő is segédpüspököt igényelt. Kérését a Szentatya teljesítette és a papság véleményének kikérése után Főtisztelendő Bálint Lajos székelyudvarhelyi főesperes-plébánost nevezte ki segédpüspöknek. Kilencévi segédpüspöki működése alatt, előszeretettel látogatta a szórványban és nehéz körülmények között működő lelkipásztorokat. Egyszerű életvitele és buzgóságról tanúskodó egyénisége, jótékony hatással volt azokra, akik a kommunista elnyomás közepette vállalták a szórványban élő hívek áldozatos szolgálatát.
1990. április 29-én vette át a gyulafehérvári egyházmegye vezetését. 1991. augusztus 5-én a Szentatya őt nevezte ki Gyulafehérvár első megyés érsekének. Ezt a nem kis áldozatot és próbatételt igénylő szolgálatot 1993. végéig vállalhatta, mert súlyos szívműtétjét követően, megromlott egészségi állapota miatt lemondásra kényszerült.
Földi életét Székelyudvarhelyen fejezte be. Bálint Lajos érseket a Jó Pásztor szerette, és méltó követőjévé választotta. A betegség és szenvedés keresztjének mindennapi vállalása által tanúskodhatott arról, hogy méltó követője volt a legfőbb Pásztornak. „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel mindennap a keresztjét és kövessen engem.”(Mt 16, 24.)
Molnár Melinda