A megbocsátás ereje a gyűlölet logikája ellenében

ImageA Török Püspöki Konferencia június 3-án Iszkenderunban meggyilkolt elnöke halála előtt két hónappal írt egy levelet Chiara Laura Serboli nővérnek, a Santa Chiara di Camireno kolostor apátnőjének. Ezt a levelet a XV-XVI. században élt klarissza szerzetesnővér, Camilla Battista da Varano október 17-én, a Közel-Keleti püspöki szinódus idején esedékes boldoggáavatása alkalmából tette közzé a klarissza szerzetesnővérek folyóirata.

„A gyűlölet és a bosszú alternatívájával szemben csak a megbocsátás termékeny ereje” képes békét hozni a Közel-Keleten – hangsúlyozta halála előtt írt levelében Luigi Padovese püspök. A továbbiakban pedig így ír: a közel-keleti egyházak évek óta nagy gyötrelmek között élnek, gyakran szenvedik el az üldözés konkrét formáit, sajnos mindennapos rendszerességgel érik őket zaklatások Irakban és másutt is”.
Hozzátette: “A szinódus központi témája nem véletlenül ez: 'Katolikus egyház a Közel-Keleten, közösség és tanúságtétel'. Maga XVI. Benedek pápa is azért választotta ezt a témát, mert hangsúlyozni akarta, mekkora szükség van a Közel-Keleten a békére, mennyire szomjazzák az emberek”. A Zenit hírügynökség közlése szerint a levélben Padovese arra kéri a klarissza nővéreket: imádkozzanak, hogy a vértanúság földjén a béke és a megbocsátás lépjen a sok fájdalom helyébe.
Ezután méltatta Camilla Battistát, akinek családtagjait kivégezték, őt magát pedig száműzetésbe kényszerítették, ám hatalmas belső erővel képes volt imádkozni ellenségeiért. Képes volt arra, hogy az őt ért gyűlöletet megbocsátássá és hősies szeretetté változtassa.
A meggyilkolt szerzetespap így ír erről: “ezek az erények ma, 500 év távlatából is példaértékűek az egész egyház és minden ember számára” Hangsúlyozza, hogy boldog Camilla Battista a kiengesztelődés példája lehet az emberek előtt, és segíthet, hogy Krisztus szenvedéséből merítsünk új reményt a nehézségek idején.
Magyar Kurír