A búcsús zarándoklat programja

„Magasztalja lelkem az Urat!" (Lk 1,46.)

Búcsús szónok Ft. Borbély Gábor pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott főesperes-plébános.

PÉNTEK: Délután fogadják az érkező keresztaljákat.

19.00 órakor szentmise szentbeszéddel. Éjszaka virrasztás a kegytemplomban.

SZOMBAT: Folyamatos gyóntatás és áldoztatás a négyszögű udvarban.

10.45 órakor a Kordon indítása a főpapsággal a kolostor bejáratától.

12.30 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Hármashalom-oltárnál

17.00 órakor csángómise a Szent Péter-plébániatemplomban.

19.00 órakor szentmise szentbeszéddel a kegytemplomban. Éjszaka virrasztás a kegytemplomban.

20.00 órakor ifjúsági virrasztás a plébániatemplomban. Onnan körmenetben, imádkozva kivonulnak a Kissomlyó hegyére. Napkelte előtt szentmise a hegyen.

Megjegyzés: Szombat délután a Kissomlyón nem tartanak passiójátékot.

VASÁRNAP: Szentmise a kegytemplomban: reggel 7.00 és 8.00 órától folyamatos gyóntatás és áldoztatás a négyszögű udvarban.

10.30 órakor ünnepi szentmise a kegytemplomban. Időközben a keresztaljaik hazaindulnak.

19.00 órától szentmise a kegytemplomban.