Bővebben: Napkeltére várvaÉvről évre több zarándokot vonz a csíksomlyói pünkösdi búcsú egyik különleges momentuma, a vasárnapi napba nézés. P. Márk József Ferenc-rendi szerzetes szerint tömeghipnózisról beszélhetünk: a felkelő napban egyesek a Szentlelket vélték/vélik felfedezni galamb képében, majd továbbsuttogva látomásukat, a többiek is feltűnni vélik a még nem túl erős fényben.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2007/thumbs/img_4353.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2007/thumbs/img_4353.jpg

Bővebben: Félmillió magyar zarándok a csíksomlyói búcsúnCsaknem félmillió magyar zarándok részvételével zajlott ma délben a hagyományos Csíksomlyói Búcsú. A világ minden tájáról érkeztek zarándokok a két Somlyó-hegy közti Nyeregbe, ahol évszázadok óta tartják pünkösdszombaton az ünnepet. A települések küldöttei külön zászlók alatt vonultak fel a hegyre. A keresztalják többsége már csütörtökön és pénteken gyalogosan indult útnak.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2007/thumbs/img_4415.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2007/thumbs/img_4415.jpg

Bővebben: 2007-es csíksomlyói pünkösdi búcsús beszédBúcsús szónok: Ft. Borbély Gábor pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott főesperes- plébános. 

Jelmondat: „Magasztalja lelkem az Urat!” (Lk 1, 46.)

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2006/thumbs/1455_b.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2006/thumbs/1455_b.jpg

Bővebben: Imákkal megszentelt helyA búcsújáró helyek közelében általában van egy szent hegy - mondja P. Márk József csíksomlyói szerzetes. A Kissomlyón is mindig kápolnák álltak, remeték éltek, körmenetekkel,   imákkal   szentelték meg ezt a helyet. Búcsúk alkalmával     körmenetet tartottak itt: a zarándokok felvonultak   a   Salvator-kápolnához, ahol áldásban részesültek. Mivel az 1990-es esztendőt követően a „szabad" búcsúkra már olyan sokan érkeztek, hogy szűknek bizonyult a kegytemplom előtti tér, 1993-tól az ünnepi szentmisét is a Nyeregben tartják, az 1996-97-ben elkészült Hármashalom-oltárhoz vonulnak a keresztaljak, a kordon - megannyi pünkösdi jelkép fellelhető, melyekről összeállításunkban is olvashatnak.

Bővebben: A csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeitA pünkösdi zarándoklat 1990 után egyre nagyobb szervezőmunkát követelt a Ferenc-rendi szerzetesek részéről, és évről évre jobban körvonalazódott a búcsú üzenete is. Ezredfordulókor a kegytemplom előtt óriásszalag jelent meg a hagyományos köszöntéssel: A CSÍKSOMLYÓI SZŰZANYA HAZAVÁRJA GYERMEKEIT! A ferencesek akkor így fogalmazták megjelentését: zarándokok, turisták és kíváncsiskodók érkeznek Csíksomlyóra. Lelküket hozzák a Szűzanyához, ha nem is mindig tudatosan, itt hagynak belőle valamit, és cserében elviszik az áldást. A ferencesek mindenkit a csíksomlyói Szűzanya gyermekeinek tekintenek, és évről évre hazavárják őket.

Bővebben: Csíksomlyó - A pünkösdi búcsú előkészületeirőlA közelgő, május 26-i pünkösdi búcsús zarándoklat alkalmával május 25–27. között a megyeszékhelyre érkező több százezer zarándok, vendég zavartalan itt-tartózkodása érdekében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a Csíksomlyói Ferences Rendházzal közösen – az érintett hatóságok és intézmények bevonásával – megtette a szükséges előkészületeket. A közlekedéssel, kereskedelemmel kapcsolatos, búcsú idejére érvényes intézkedéseket egy úgynevezett Polgármesteri Rendelet szabályozza. A csíksomlyói lakosságot érintő fontosabb rendelkezéseket az alábbiakban közöljük.

Bővebben: Csíksomlyó üzenete A külföldi nagy kegyhelyeknek vannak időszakos kiadványai, folyóiratai. Csíksomlyón, a Ferences Rendháznak ez idáig csak belső lapja volt, hiányzott a híveknek írt, kiadott folyóirat. Ezt a hiányt felismerve fogott a lapszerkesztéshez Fr. Laczkó-Dávid Anaklét atya, aki most, a pünkösdi búcsú előtt adja kezünkbe a Csíksomlyói Ferences Rendház új folyóiratát, a Csíksomlyó üzenetét.