Látogatás Korea és Japán ferenceseinél

ImageA világ tizenötezer ferencesének legfőbb elöljárója, José Rodríguez Carballo generális szeptember végén–október elején ázsiai körutat tett, hogy találkozzék a Távol-Keleten működő ferencesekkel.


A rend még Szent Ferenc korában missziósokat küldött az akkor ismert Európán kívüli világba, Afrikába és Ázsiába. A Csendes-óceán partvidékére ugyan később jutottak el, de e térségben is sok évszázada jelen vannak a ferences barátok. Koreában 133 örökfogadalmas szerzetes alkotja a ferences provinciát, akik közül 52-en laikus testvérek, a többiek papok, és sok a növendékük. Ebben az országban viszonylag fiatal az újkori ferences jelenlét. A spanyolországi Arantzazuból 1937-ben érkeztek ferences misszionáriusok. A koreai ferences rendtartománynak ma is van még hat spanyol származású tagja, a többiek azonban helybeliek. A rendtartományban az átlag életkor 45 év.
Klarissza szerzetesnők is szép számmal élnek és imádkoznak Koreában. Hat kolostoruk van, összlétszámuk 70 fő. Az Egyesült Államokból, Spanyolországból, Németországból és Olaszországból érkezett apácák alapították a közösségeket, amelyek tagsága már döntő többségében szintén koreaiakból áll.
Japánban 111 ferences várta a generálist, akiknek egynegyede Európából és Amerikából érkezett misszionárius. José Rodríguez Carballo Nagaszakiban meglátogatta az atomtámadás emlékmúzeumát és azt az emlékhelyet, ahol a 16. században keresztre feszítés általi vértanúhalált halt egy földije, a szintén a spanyolországi Compostela környékéről származó Francisco Blanco ferences szerzetes, akit IX. Piusz pápa 1862-ben avatott szentté.
Japánban a jezsuita Xavéri Szent Ferenc kezdte meg a hittérítést. Ő maga nem sok eredményt láthatott, de a következő évtizedekben tömegestől tértek meg az emberek. 1587-ben már 250 ezer lelket számláló katolikus közösség élt Japánban. De éppen ebben az esztendőben az ország ura, Hideyosi kiutasította az országból a jezsuitákat. Rendelkezését azonban nem vették szigorúan, így néhány jezsuita eltávozott, a többség viszont helyben maradt és titokban tovább folytatta a térítést. A ferencesek 1593-ban érkeztek Japánba. Nagy buzgóságukban figyelmen kívül hagyták a jezsuiták tapasztalatait. Bár az állam tiltotta a prédikálást, nyíltan hirdették az evangéliumot. Hideyosi 1596 decemberében elfogatta a ferenceseket; megkínozták és kereszthalálra ítélték őket. Az ítéletet végrehajtása előtt mindegyiküket megcsonkították és kocsira kötözve körülhurcolták őket az ország egy részén, hogy elrettentsék a keresztényeket a hitüktől. Ám ennek éppen az ellenkezője történt: a vértanúságra kiválasztottak – köztük Francisco Blanco – mindenütt erőt öntöttek a hívekbe. Február 5-én Nagaszakiban az egész városnak szánt látványosság volt a kivégzés. A keresztre kötözött áldozatok a Te Deumot énekelve készültek a halálra, és buzdították a hívőket. Életüket lándzsa oltotta ki, keresztben szúrták át szívüket.
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír