Bővebben: Legyetek szabadok! Éljetek!„Immár több mint két éves szinodális folyamat áll mögöttünk, melynek gyümölcseként megszületett az új szabályzat, amely az életet kívánja kibontakoztatni közösségünk számára. Ebben a munkában meghallgattuk egymást, megvitattunk kérdéseket, új megoldásokat fogadtunk be, és régieket engedtünk el” – olvasható az Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei szerzetesrend október 22-én közzétett híradásában.

Bővebben: Balesetből élet fakad!Orbán Balázs nyomdokain végigjárta Székelyföld összes települését, majd kényelmes sepsiszentgyörgyi lakását feladva családjával együtt kiköltözött egy Isten háta mögötti tanyára, Csinódra, ahol megtanult kecskét fejni és együtt élni a természettel. Villámcsapás következtében hajszál híján életét vesztette, és az agyi „merevlemeze” teljesen törlődött, ám csodás módon sikerült teljesen felépülnie. Hálából kápolnát épített, a nemzetmentéshez hozzájáruló programokat indított el, és mindezt most feleségével közösen könyvbe foglalta. Interjú Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutatóval.

Bővebben: Mózes tanítószékébenAz évközi 31. vasárnap evangéliumának elején az Úr Jézus „Mózes székét” említi, amelyben az írástudók és a farizeusok ülnek. Bár Jézus szavai mögött talán némi irónia is fellelhető, mégsem vonja meg e vezető rétegtől a „Mózes székével” járó címet és rangot, autoritást, amely a törvények tanításának hatalmára vonatkozik. „Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessetek őket, mert tanítják ugyan, de nem teszik azt” – szól tanítványai felé a jézusi figyelmeztetés.

Bővebben: Az ajándék útközben alakít szenttéNovember elseje, Mindenszentek ünnepe idén éppen szerdára esik, de minthogy főünnep, így a szokásos szerdai általános kihallgatás helyébe lépett. Délben – miként azt vasárnaponként teszi – a Szentatya megjelent a dolgozószobája ablakában és onnan köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Elmélkedésében a szenteket „útitársainknak” nevezte, „akik példájukkal segítenek minket, ezért imádságban kérjük az ő támogatásukat”.

Alkategóriák