Ferences örökfogadalom a Csíksomlyói Szűzanya előtt

b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_matyasofm.jpgAugusztus 22-én, Nagyboldogasszony nyolcadán a csíksomlyói kegytemplomban a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartományban Tarsoly Mátyás ferences szerzetes, negyedéves teológushallgató örökfogadalmat tett Orbán Szabolcs tartományfőnök kezébe. Kovács Szidónia beszámolója.

Az elmúlt évek folyamán letett egyszerű fogadalmak után a magát Szent Ferenc rendjébe egy életre elkötelező 31 éves testvér az evangélium és Jézus Krisztus nyomdokainak szorosabb követésére vállalkozik. Szilárd hittel és erős akarattal megfogadta Istennek, hogy élete során engedelmességben, tulajdon nélkül és tisztaságban él. Megígérte, hogy a Kisebb Testvérek Reguláját és életformáját a Kisebb Testvérek Rendjének Konstitúciói szerint hűségesen megtartja, hogy Istent, az egyházat és embertársait szolgálva eljusson a tökéletes szeretetre.
A szentmisét celebráló Orbán Szabolcs OFM provinciális prédikációjában az alázatosságról elmélkedett, arra hívta fel a figyelmet, hogy szavaink és tetteink között ne legyen ellentmondás. „Tudjunk alázatosan kérdezni, odafigyelni korunk eseményeire, a körülöttünk lévő emberek gondjaira, tudjunk alázatos szolgálattal fordulni feléjük, és ebből szülessenek szavaink, ehhez kapcsolódjanak tetteink” – fogalmazott a tartományfőnök.
Tarsoly Mátyás hétgyermekes családban született Nagyváradon 1984. szeptember 9-én. Középiskolai tanulmányait a dévai Traian Elméleti Líceumban végezte 2001–2005 között. A dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett kollégium lakójaként Böjte Csaba ferences szerzetes életpéldája meghatározó volt számára. 2009 szeptemberében jelentkezett a rend elöljáróságánál. Egy éven át, 2010. augusztus 8-ig volt a csíksomlyói ferences kolostor lakója, majd Szécsényben kezdte meg a noviciátust. Ezt követően tette le az egyszerű fogadalmakat.
Jelenleg teológiai tanulmányait végzi és ősztől gyakorlati évre megy: a székelyudvarhelyi ferences közösségnek lesz a tagja.
Fotó: Kovács Szidónia
Magyar Kurír