Köszöntés

Végre a valóságban tudunk nagy szeretettel köszönteni Benneteket e távoli földrészen, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk.

Kedves Csaba testvér, Cecil és Piros!
Végre a valóságban tudunk nagy szeretettel köszönteni Benneteket e távoli földrészen, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk.
Csaba testvér neked külön köszönet a bizalmadért bennem és hogy elfogadtad meghívásomat.
A múlt év egy különleges év volt a számomra és rájöttem, hogy a dolgok nem véletlenül történnek; a Jó Isten irányítja életünket.
Talán nem csak 2008- nak, hanem életemnek is egyik legkimagaslóbb pontja volt, amikor Csaba testvért személyesen is megismertem januárban.
Ahogy az események alakultak nem lehetett véletlen. Én ebben a Gondviselő kezet latom.
Az is biztos, hogy az óta életem és értek skálám teljesen megváltozott.
Magam részéről mar pár éve támogatója vagyok a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, kezdtem a keresztszülői programmal, amit nagyon tudok másnak is ajánlani.
Így ismerkedtünk meg és barátkoztunk össze Margó Pirossal, a Zsombolyai ház vezetőjével, kb. 3 évvel ezelőtt.
Ennek a folytatása, hogy most mar mint fogorvos önkéntes munkatársa is vagyok az Alapítványnak és merem állítani, hogy pályafutásomnak talán ez volt a legkiemelkedőbb pontja.
Jól  lehet mi fogorvosok, nem tartozunk az orvosi társadalom legkedveltebb tagjai köze de a szeretet, bizalom , köszönet amit a gyerekektől kaptunk többet ért mindennel.
Ha Isten is úgy akarja, szeretnek október elején Dévára visszamenni.
Csaba testvér 16 evvel ezelőtt  kezdte el életmentő munkáját  az Erdélyi, elhagyott árva és nehézségekbe jutott gyerekek között.
Ma az Alapítványnak, ami a semmiből indult, illetve a teljesen tönkrement Ferences Kolostorból Déván, Csaba testvér munkája és vezetése alatt létrejött egy olyan egy szervezet, ami manapság szinte világszerte ismert és egyedülálló.
Az Alapítvány jelenleg 1800 gyerekről gondoskodik közel 50 házban; vagy mint bentlakó vagy napközis. Ezek a gyerekek igen nehéz körülmények közül kerültek az Alapítvány védő szárnyai alá, legtöbbjük először ismerte meg a
szeretet fogalmat és a normális otthoni eletet. A gyerekek bizalmat el kell nyerni és úgy nevelni, szeretettel de hogy az életben később a helyüket meg tudjak állni.
Mindegy hogy a gyerek honnan származik, fel éven belül Magyar katolikus gyerek lesz belőle.
Csaba testvér figyelmet szentel arra is hogy a Magyar nevű gyerekeket a román árvaházakból kimentse.
Manapság több mint 50 fiatal jár egyetemre, míg mások szakmát tanulnak, iskolába vagy óvodába járnak.
Ezek a gyerekek, fiatalok elvesztek volna, sokan talán már életben sem lennének.
Miután tanulmányaikat befejeztek többen, visszamennek az Alapítványhoz dolgozni, visszaadni abból valamit, amit kaptak.
Mind ezt személyesen is megtapasztaltam és ekkor határoztam el hogy
Csaba testvért és munkatársait meghívom Ausztráliába, hogy ő és munkatársai milyen keményen és önzetlenül dolgoznak csodálni való.
Palkó Cecília már kezdettől fogva dolgozik Csaba testvérrel mint könyvelő és jobb keze s neki jut az a nem könnyű feladat hogy például a aláírattassa, a csekkeket fűtési számlákra stb.
Böjte Csaba mint ember is egy rendkívüli és teljesen egyedül álló személyiség.
Sokan Teréz Anya férfi változatának tekintik.
A nagyon szerény igen szeretetre méltó egyéniség a gyerekek – akiket mind név szerint ismer - csüngenek róla.
Sok elismerést kapott legutoljára otthon a Haza Embere kitüntetést kapta Tőkés László volt a második helyen, Sütő András díjat, Déva díszpolgárává avatta, és több külföldi kitüntetést is kapott.
O a szeretetet nem csak prédikálja, hanem éli is Istenbe vetett megrendíthetetlen hittel.
A szegénységet, a nyomort, ami Erdélyben meg mindig van elképzelni, sem tudjuk, amíg személyesen nem tapasztaljuk.
Az Alapítvány nagyon kevés támogatást kap a Román államtól, éppen ezért van szükségük minden támogatásra, hogy az életmentő munkájukat végezni tudjak.
Mi az adományokat a Gyergyószentmiklósi épület rendbehozatalára gyűjtjük, hogy minél előbb fogadni tudja a rászoruló gyermekeket.
Ha tervünk sikerül egy kis tábla fogja jelezni; ez az ausztráliai magyarság támogatásával jót létre.
Ezért kérem mindenki, nyissa meg szívet lehetőségei szerint járuljon hozzá  ehhez a szent célhoz.
Nem mondhatnánk, hogy az utolsó hónapok könnyűek lettek volna én sem tudtam
milyen nagy fába vágom fejszémet ezzel a meghívással.
Itt szeretnek halas köszönetet mondani segítő társaimnak, akiknek önzetlen munkája nélkül képtelenség lett volna mindezt létrehozni.
Mindenek előtt közvetlen munkatársaimnak szeretnék köszönetet mondani Sydney- ben Torok Zsuzsának, Voros Zsuzsának, Czakó Lászlónak, Ridha Áginak, Karasszon Attilának, Katona Rozsának, Dr. Molnár Szilviának, a Híd és Trianon Társaságnak, István
Atyának, a DMSz-nek, Lane Cove-i St Mihály templomnak amelyik teljesen maga Éva tette ügyünket,  Lavender Bay-i St Frances Xavier templomnak, Papp Verának, Melbourne-ben Orban Piroskanak es Istvannak, Dezsy Csabanak, Szarka Etelkának, Marffy Attilának aki minden hirdetésünket ingyen közölt, Zaharan Gabinak, Bagin Livianak, Hase Zsuzsának, Galambol Imolának, Pető Gábor Atyának az SBS munkatársainak Melbourne-ben és Sydney-ben Kiss Katának, Canberranak Prag Marikanak, Adailade-ben Herendi Marta és Jánosnak, Laci Atyának, a Brisbane-ieknek védnökeinknek és Adományozóinknak.
Külön köszönet a sok szép támogató levelét és azoknak akik bíztak bennem és bennünk hogy kepések vagyunk ezt a feladatot jól megoldani.
Nem utolsó sorban három gyermekemnek hogy meg szoba állnak velem hisz az utóbbi időkben anyjukkal jóformán meg beszelni sem tudtak.
Rajtunk kívül álló okok miatt Csaba testvér nem mondhatott miset a Szt. Erzsébet Otthonban, ami az ott elő idős magyarokat fosztotta meg örök szép emléktől.
Azonban engedélyt kaptunk egy rövid látogatásra, ahol remélem lesz azoknak alkalmuk találkozni Csaba testvérrel, akik szeretnének a lakok közül.
Elnézést, ha valakit kifelejtettem. Mi nem egyéni dicsőségünket keressük, és nem azért dolgozunk, hogy nevünket nyomtatásban lássuk, hanem a szent cél érdekében az Erdélyi gyerekek megsegítésére.
Itt nem egyének ego-járól van szó, hanem az ausztráliai magyarságról.
A világ szeme rajtunk less Csaba testvér útja során.
Ez egy egyedül álló alkalom lesz, hogy onos érdekeinket félretegyük és megmutassuk képesek vagyunk az összefogásra és még a lehetetlen megvalósítására is, hiszen a jó Isten velünk van.
Mindenki arra igyekezzek, hogy ittlétük örök szép emlék maradjon számukra és nagy segítség az Erdélyi gyerekek részére.
Meg szeretném jegyezni Csaba testvérek útiköltsége és itt tartózkodása nem a befizetett adományokból lett és lesz fedezve.
Aki akar meg támogatást nyújtani, az asztalon elhelyezett borítékokba helyezheti adományait vagy Csaba testvérnek, ahol ül, átadni.
Akinek még bármi kérdése van, kérem, forduljon, hozzam; úgy hiszem címem és telefonszámaim már közismertek.
Akinek Csaba testvérhez van kérdése, kérjük, azt írja le egy, az asztalon tálalható lapra és a szervezőknek átadni.
A feleletekre Csaba testvér beszéde után fog sorkerülni. Kérem csak egy kérdést, tegyenek fel személyenként.
Tudom az itt töltendő idő rövid nagyon program dús, szerettük volna a maximumot kihozni belőle.
Szívből remélem, jól fogjatok magatokat erezni, kérjük Csaba testvert, hogy erősítsen meg minket hitünkben, magyarságunkban és összetartásunkban.
ISTEN HOZOTT BENNETEKET!