Üdvözlet Ausztráliából

Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ausztráliai magyarokhoz . Remélem azóta kipihentétek a hosszú utazás fáradalmait mindhárman . Nagy hatással volt reánk Sydneyben élő magyarokra, de merem állítani mindenkire itt Ausztráliában a jelenléted . Megérintett bennünket az a menyei sugárzás amely árad felőled . Még most is úgy érezzük itt vagy velünk együtt, körünkben, a búcsú vacsora meleg szeretetében .

Szeretettel gondolunk Reád, Reátok, minden magyar testvérünkre ott Erdélyországban .

Baranyi Győző és Marika (Székelyudvarhelyről)
Isten áldjon Csaba testvér
Amikor beszélni kezdett elszabadult a fergeteg az égböl . Ajtókat csapkodott  a szél, tekerte a függönyöket, és majd kiszakadtak az ablakok . Felugrottunk a teremben nehányan, lehúztuk az ablakokat, majd elragadtatva néztük az esőt, amint rázúdult az ausztrál éjszakára, megöntözve a kiszáradt pázsitot . Fehér függönyt képezett a sötétben, megvilágították a villámlás szilaj paripái .  
Úgy százan lehettünk abban a csodálatos kollégiumban, amelyet Szent Ignátiusról neveztek el a Sydney öböl partján . Búcsúzni jöttünk mindannyian ettől a csodálatos embertől, és két kisérőjétől, akik eljöttek ide a „világvégire” hozzánk, Ausztráliában élő magyarokhoz . Itt volt majdnem mindenki, aki szívén viseli a magyarok dolgát, a feltámadást, amelynek vezető lovagja ez a keresztes vitéz .  
Elég volt már a nagy szavakból, igéretekből, hosszas szereplésekből, most a cselekvés órájának a parancsa jött el hozzánk Böjte Csaba személyében . Szerencsések vagyunk akik ott voltunk vele, együtt mindannyian, akiknek emberhez méltó gondja van... Igen, szívből örvendünk, hogy ott lehettünk azon a napon, amikor búcsúzni jöttek el hozzánk erdélyi testvéreink .  
Szerényen mint mindig, kezdte mondanivalóját nekünk akkor a viharos éjszakában Csaba testvér . Sötétbarna reverendájában, az esőnek háttal beszélt nekünk arról, hogy milyen felemelő érzés jót cselekedni . Elmesélte nekünk azt ahogyan az egyik gyermek megkérte őt, hogy vigye haza szülőfalujába, mert angyal szeretne lenni a szegény testvéreinek Karácsonykor . Három kicsi gyermek ült abban a sötét, hideg szobában, ahol a betört ablakok mellett száguldozott a szél szabadon, messze a Kárpátok legtávolabbi zugában .  
Ajándékokat vittek nekik . Ezeket a gyermekeket még soha senki sem ajándékozta meg azelőtt . Iskolába nem jártak, ruhára sem nagyon tellett . Ebbe a rongyos Bethlehembe érkeztek meg azon a zimankós éjjelen . Neki már csak a rénszarvas szerepe jutott ebben a csodában . Háttérből szemlélte végig hogyan önti el a szeretet meleg sugara azt a kis szobát, átérezte mélyen a szívében, és megköszönte, hogy részese lehetet ennek a csodának . Amikor jót cselekszünk az életben, Istennek tetsző dolgot élünk át magunkban . Egészen más adni valakinek, mint kapni valamit valakitől . Sokkal de sokkal teljesebb érzés, mintha a világ összes vagyona feküdne a lábunk előtt .  
Tudom sokan megmosolyodják ezeket a szavakat, de gondoljuk el azt, hogy előttünk hever a föld minden kincse, de nincs akivel megosszuk annak az örömét, mert magunkra maradtunk közben . Már csak egy örömünk maradt, hogy még több gazdagságot halmozzunk össze másoktól . És mégsem lennénk boldogok ! Mert azt hinnénk lemaradtunk valamiről, másnak talán többje van, és emiatt nagyon szegénynek éreznénk magunkat . Mivel szegénynek éreznénk magunkat, szegények is lennénk .
Mennyivel különb az, amikor megoszthatjuk mással a boldogságot ! Szemünk sarkába örömkönycsepp húzódik, amikor jót cselekedhetünk . Milyen gazdagnak érzi magát az ember ha elégedett önmagával, saját életével, aki nem akar többet, mint ami jár neki az életben . És az ember, aki gazdagnak érzi magát, bizony a leggazdagabb a világmindenségben . Úgy távozunk ebből a csodálatos világból ahogyan megérkeztünk . Semmivel sincs jobb helyzetben akkor az, akit aranyhintóban visznek az utólsó útjára, aranykoporsóba fektetnek, és aranyszemfödővel takarnak le .  
Viszont akit szerettek az életében, arra halálában is szeretettel gondolnak vissza az emberek . A szeretet tovább él az emberek szívében, jóval tovább, miután már eltávoztunk ebből a világból . Így vagyunk mi Böjte Csaba testvérrel is . Szeretjük . Megindította lelkünk legmélyebb rejtekéből a szeretet folyamát . Ezek az elesett gyermekek ott a Kárpátok ölelésében, ahol hajdanában csengő kacagástól, magyar daloktól volt hangos a mező, amikor még a családok szorgalmasan dolgoztak a földeken, Isten Paradicsomkertjében .  
Nem volt könnyű az életük nekik akkor sem, de uraik magyarul szóltak velük . Magyarként élhettek őseik földjén, magyar törvények szerint . Ezek a családok elvesztek két ország kenyérharcában, a létfenntartás valós küzdelmeiben, hamis ideálok között . Magyarnevű emberek, kettétört életek ott Románia kellős közepén . Nem kellenek ők a románoknak sem, a magyarok is megtagadták őket . Hangzatos igérgetések nem töltik meg az elesett gyermekek hasát ! Iskolába nem járnak, tanszerekre nem tellik, még a megélhetés is nehezen futja ebben az elhagyott országban .
És akkor jön Böjte Csaba testvér, aki nem tud nemet mondani a nélkülöző gyermekeknek . Kinyitja a rég nem használt, lepusztult épületeket, szeretetet lehel a hideg falak közé, élettel, nevetéssel tölti meg a rideg szobákat . Senki sem adja írásba neki azt, hogy ezt nem csinálhatja . Elhagyott kastélyok százai várnak szorgos kezek munkájára . Legyilkolt főurak szellemjárta, kizsigerelt házai állnak üresen mindenütt . Városokba menekülő parasztok hagyták ott földjeiket, amelyeken nem akar már dolgozni senki .  
Wass Albert : Csaba című regényében is megelevenedik előttünk az Ember, aki kezébe csákányt és lapátot ragad, nekiáll az iskola alapjainak megépítéséhez . Nem kellenek nagy szavak, üres igéretek, hanem cselekedni kell ! Megtenni az első lépést az élhető jövőnk felé ebben a kicsavarodott világban . Mindenki tehet hozzá egy keveset . Adhat pénzt ha van neki, munkát, szerető szavakat, mindegy mit, csak vegyen részt benne minden magyar . Ébredjünk már fel végre, hiszen a jövő itt van velünk a cselekedeteinkben !  
Amit most megteszünk, arra holnap úgy emlékszünk mint a dicső múltra . Velünk van a lehetősége annak, hogy lehessen jövőnk . De azért tenni kell most, azonnal, mert az elmulasztott lehetőségekről nem szólnak hősi énekek, nem születnek szentek sem szent cselekedetek nélkül . Jövőnk sem lesz múltunk nélkül ! Ismerjük meg a múltunkat mindannyian, és tanuljunk hibáinkból egyszer és mindenkorra .  
Vannak megrögzött, rossz szokásaink, amivel tönkre tesszük az életünket, jelenünket, jövőnket, mint az alkohol mértéktelen fogyasztása, cigaretta függőségébe kerülés, kábítószerrel való meggondolatlan játék, az erkölcstelenség különböző formái . Vissza kell térni Istenhez ! Isten megadja az utat nekünk ha kérjük rá . Nem kellenek bonyolult törvénylabirintusok, amiben csak az ügyvédek találják meg az utat, hanem a Tízparancsolat ősi szabályai, amelyek jövőt mutatnak a közösségnek .  
Ezek a fennmaradásunk alapjai . A Szent Könyvben mindez levan írva már kétezer éve . Meg kell válogatni alaposan mivel töltjük el azt a kevéske időt, amit az életünknek hívunk . Azt hisszük, majd ha megépül a ház akkor jobb lesz, vagy ha lecseréljük az autónkat egy nagyobbra, szebbre, jobbra, akkor hamarabb odaérünk ahová menni akarunk . Nem, ezek a javak rabszolgává tesznek bennünket . Eltérítenek minket az eredeti utunkról . Eltévedünk, a kecsegtető lehetőségek miatt letérünk az életünkhöz vezető útról .  
Legyen példa előttünk ez az egyszerű erdélyi ember . Életét a magyarok szolgálatába állította . Elfeledte saját érdekeit, a közösséget szolgálja alázattal, szeretettel a szívében . Most itt van közöttünk ezen a viharos éjjelen Ausztráliában . Halk szavaival betölti a termet, és mesél . Mesél nekünk a szeretetről . Gyermekekről . Jövőről . Mesél egy letünt régi időről, amikor mindezek egységbe fogták a magyarokat, megvédték családjukat, hazájukat, templomaikat .  
Ébresztőt kiáltott nekünk magyaroknak itt a világ végén . Eljött, elhozta üzenetét hozzánk, mert nagy bajban vagyunk szerte szórva a világban . Szórványban, közös jogok nélkül tengődik a nemzet . Kissebbségben saját hazájában s mindenütt . Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy pártokra szakadjunk ! Magyarságunk nem pártkérdés, hanem a megmaradásunk életbevágóan fontos kérdése .  
Jó utat Böjte Csaba, Cecil és Piros . Kisérje utatok a mi szeretetünk . Reméljük sikerrel jár a Gyergyószentmiklós-i otthon gondolata, és hamarosan ott is menedéket találhatnak a sorstalan gyermekek . Segítsen benneteket a Jóisten továbbra is a küldetésetekben, varázsoljatok mosolyt a maszatos arcokra, jóleső melegséget a korgó gyomrok emlékeinek a helyébe, egy szebb jövő reményében .  
Baranyi Győző