Bővebben: A Szent Ferenc Alapítvány gyermekvédelmi tevékenysége, 2007. május 1.Gyermekvédelmi munkánkat szeretnénk a nagycsaládok, a veszélyeztetett, a bajba jutott családok támogatásával kezdeni. Nemcsak tanáccsal, jó szóval, hanem anyagi támogatással, tanszerrel, ruhával is segíteni akarjuk a szülőket, a gyámokat, hogy gyermekeik szépen, egészségesen fejlődjenek. Az lenne jó, ha ez a megelőző tevékenység, elégséges lenne. Istennek hála akarunk is, de tudunk is a bajba jutott embereken segíteni, amennyiben megkeresnek.

Bővebben: Ima a Szentlélekhez:Szentlélek Úristen, kicsi, gyenge és erőtlen vagyok, az előttem álló feladatok hatalmasak. Körülöttem nemzeteket kikezdő viharok dúlnak. A gonosznak bár nincs keze, nyelve, mégis tarol. Mindig akad valaki, aki kiszolgálja, átadja kezét nyelvét, szívét, agyát, hogy ártson, pusztítson, hogy mindnyájunkat kikacagva tönkre tegyen. Népeket, nemzeteket, különféle kultúrában élő embereket uszít egymás ellen. Gondviselő jóságodban megingott gyenge hitünket kihasználva, arra buzdít, hogy féljünk egymástól, testvéreinktől, és vegyük el azt is, ami a másé. Belekorbácsol a habzsoló, fogyasztói világba, ahol már nem is mi élünk, hanem felpergetett életünkkel olyan emberek kimondhatatlan gazdagodását szolgáljuk, akiket talán be se engednénk hajlékunkba. Kölcsönből, adósságból lim-lomot vásárolunk, s észre sem vesszük, hogy magunk körül a halál kultúráját építjük. Nem az ember a fontos, hanem a gyárak, a bankok, az utak. Az ember csak eszköz, mely kivitelez, átad, kiszolgál, négyévente választ, elmegy a háborúba, gyilkol, rabol.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Tanevzaro_Devan_2004/thumbs/87_b.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Tanevzaro_Devan_2004/thumbs/87_b.jpg

Bővebben: Tanévzárók!!!Kedves Testvérek!
Isten kegyelméből, közeledik a tanévzárás időszaka. Diákkörökben az a hír járja, hogy akármilyen rongyos tedeum (Te Deum laudamus) megér két fényes venisanctet (Veni Sancte Spiritus). Hogy őszinte legyek én is mindig örvendek egy-egy tanévzárónak, jó dolog aláhúzni egy tanévet és számot vetni az elért eredményekről, vagy kudarcokról, hálát adni a jó Istennek mindenért, és elmenni vakációra. 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Felvideki_beszamolo/thumbs/dsc01529.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Felvideki_beszamolo/thumbs/dsc01529.jpg

Bővebben: Szép élmény volt találkozni, a Szlovákiában élő magyar testvéreimmel.Isten kegyelméből haza értem a Felvidéki missziós utamról. Számomra megrázó, szép élmény volt találkozni a Szlovákiában élő magyar testvéreimmel. A rövid, egy hétig tartó út során megismerkedhettem több katolikus plébánossal, református lelkésszel, polgármesterrel, iskolaigazgatóval, tanári karral, sok-sok kacagó gyermekkel, és buzgó, vendégszerető palóc emberrel. Ez alkalommal az útvonal az Ipoly partján sorjázó szép rendezett falvak, városok voltak.

Bővebben: Szövetség az Életért: Délerdélyben!Minden, ami van, az egymásra találásból született. Mondhatnám úgy is, hogy találkozásból, befogadásból, szeretetből jöttünk létre. A napfény rátalált a földre, amely befogadta fényét melegét, élet fakadt belőle. A sejtek egymásra találtak, létrejött, kibontakozott, eszmélve tudatra ébredt az élet, és simogatja, formálja, tovább teremti a világot. A különböző civilizációk az egymásban testvérre találó emberek, embercsoportok nagy családja. Az összetartozás tudata népeket szült, amelyek értékeket teremtettek. Világunk darabjaira hull, ha ez a találkozás, összetartozás megsérül. Minden bűn az elfordulásból, elzárkózásból fakad, amely kérlelhetetlenül a halálba torkoll.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Petrozseny_2007/thumbs/600_669_b.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Petrozseny_2007/thumbs/600_669_b.jpg

Bővebben: Szövetség az életért!Kedves Munkatársaim!


Ilyenkor, húsvét táján nagyon sokszor beszélünk arról a szövetségről, amelyet Krisztus urunk kötött velünk a szeretet parancsában. Isten és az ember egymásra figyelő szeretetéből épül közös otthonunk, Isten országa a földön.