2019. február 16. – Szombat

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_P1000387.JPGIstennek gyermekeiről gondoskodó szép tulajdonságát elmélkedjük át a Mennyei Atyánk tiszteletére szentelt 2019-es év nyolcadik hetében!
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek!  Mózes Első Könyve 1,27
Isten milyen szépen kitalált mindent, milyen szépen élhetnénk testvéri szeretetben és akkor ilyeneket kell olvassunk, lássunk a saját szemünkkel: "A Föld tizenhét év alatti népességének körülbelül húsz százaléka, vagyis több mint 380 millió gyerek és fiatalkorú, nő fel szélsőségen szegény körülmények között"  írta MTI.
Isten nem szegénységre, nélkülözésre teremtette az embert! A szegénység, éhezés, nyomorúság nem azért van, mert Isten nem tarisznyálta fel az ő gyermekeit, hanem azért mert mi egymástól elvesszük Isten ajándékait! Világunkban már mindent számon tartanak az okos számítógépek. Az államok pontosan tudják, hogy egy - egy üzletbe mennyi élelem került a polcra, azt is tudják, hogy az mennyi értéket képvisel, és a készletből mennyi kel el és mennyi marad meg a szavatosság lejárta után! Sajnos, mindazt a készletet mi nem kelt el, meg kell semmisíteni, azt az összeget is számon tartják amit arra költenek, hogy a megtermelt, üzletbe eljuttatott, onnan a megsemmisítőbe elszállított és ott elpusztított élelemre költenek! Ezeknek az elpazarolt élelmiszereknek az árát a közgazdászok összeadták. A fejlett országokban a megtermelt, az üzletekbe elszállított, onnan meg törvényesen kidobott élelmiszereknek az ára ha egy ország éves bevétele (CDP-je) lenne, akkor ez az ország a világ ötödik leggazdagabb országa lenne! 
Jézus nem maga ad enni az embereknek, ő csak megáldja, megszaporítja Kánában is, de a mai evangélium beszámolója szerint is az emberek munkáját, erőfeszítését! Az emberek jóságát, a hét kenyeret, a halakat áldotta meg Jézus Krisztus kétezer évvel ezelőtt, hiszem, hogy ma is megáldja a testvéreihez lehajló ember jóságát, segíteni akaró szándékát! Nem Isten szűkmarkú, mi vagyunk kapzsik, lelketlenek, alulszervezettek. 
Ott ahol vagyunk figyeljünk egymásra, és tegyünk meg mindent azért, hogy a felnövekvő generációk bőségben, Isten jóságát magasztalva élhessék életüket ezen a földön!
Szeretettel, 
Csaba t. 

385 millió gyerek él szélsőségesen szegény körülmények között

Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. Mivel nem volt mit enniük, odahívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Ha pedig étlen bocsátom haza őket, kimerülnek az úton, hiszen többen közülük messziről jöttek.” Tanítványai így feleltek: „Honnan vehetnénk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy mind jóllakjanak?” Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Hány kenyeretek van?” Azt felelték: „Hét.” Akkor meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, hogy osszák szét. Szét is osztották a nép között. Volt néhány kisebb haluk is. Azokat is megáldotta és meghagyta, hogy osszák szét. Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.  
Mk 8,1-10