Vigyük el a reményt mindenhová

„Vigyük el a reményt mindenhová, ahol igazságtalanság, gyűlölet és kétségbe esés uralkodik” – XVI. Benedek pápa szavai a keresztény egységhetet lezáró vesperáson

A keresztények egységének helyreállítása mindenki számára kötelesség és nagy felelősség – állapította meg XVI. Benedek pápa január 25-én, délután a római Falakon kívüli Szent Pál bazilikában, ahol a hagyomány szerint lezárta az idei egységhetet. A keresztények teljes egységének végcélja, hogy Krisztusban egyesülve osztozzunk küldetésében, elvigyük a reményt oda, ahol igazságtalanság, gyűlölet és kétségbe esés uralkodik. 
A pápa emlékeztetett rá, hogy idén ünnepeljük a II. vatikáni zsinat megnyitásának 50. évfordulóját. A zsinat összehívását Boldog XXIII. János éppen a Falakon kívüli Szent Pál bazilikában hirdette meg 1959. január 25-én. Bár napjainkban a keresztények fájdalmas megosztottságát tapasztaljuk, reménnyel kell a jövőbe tekintenünk. Krisztus győzelme leküzd mindent, ami elválaszt attól, hogy osztozzunk Vele és testvéreinkkel az élet teljességében. Jézus Krisztus feltámadása bizonyítja, hogy Isten jósága legyőzi a rosszat, a szeretet felülkerekedik a halálon. Jézus elkísér bennünket abban a küzdelemben, amelyet az emberiséget és Isten egész teremtett világát romboló bűn pusztító ereje ellen vívunk. 
A végső győzelem csak az Úr második eljövetelével következik be, amelyre türelmes reménnyel várakozunk. Az egyház látható egységére való várakozásunk is legyen türelmes és bizakodó. Ez nem jelent passzivitást vagy lemondást, hanem azt, hogy készséggel és figyelmesen válaszolunk minden olyan lehetőségre, amely felkínálja a szeretetközösség és testvériség lehetőségét, és amely az Úr ajándéka. Utalással az idei egységhét témájára, miszerint Szent Pál szavaival „mindnyájan el fogunk változni” – a pápa kifejtette: a Népek fáradhatatlan Apostolának megváltozása nem korlátozódott etikai szintre. Lényünk gyökeres megújulásáról van szó, amely sok szempontból hasonlít az újjászületéshez. Ennek az átalakulásnak az alapja az, hogy részesülünk Jézus Krisztus halálának és feltámadásának misztériumából, fokozatosan hozzá hasonulunk. 
Amikor könyörgünk Krisztus tanítványai egységének ajándékáért, magunkévá tesszük Jézus Krisztus kívánságát, amelyet kínszenvedése és halála vigíliáján fejezett ki az Atyához intézett imádságában: hogy egyek legyenek. Az egység felé vezető úton nem hiányoznak az újból megvalósuló testvériség és a közös felelősség pozitív jelei a világot sújtó nagy problémákkal szemben. Mindez örömre és reményre ad okot, bátorít bennünket, hogy tovább folytassuk elkötelezettségünket a közös végcél eléréséig – mondta az egységhetet lezáró vesperáson XVI. Benedek pápa. 
A szertartáson Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke emlékeztetett rá: a keresztények egységét csak Isten adományozhatja nekünk, amennyiben hagyjuk, hogy átformáljon bennünket és megnyitjuk felé szívünket.
(vm)